لینک های دسترسی

Breaking News

مخالفین سیاسی ترکیه: با تهدید، خشونت و توقیف روبرو استیم


مخالفین سیاسی ترکیه میگویند هرگاه صلاحیت رئیس جمهور اردوغان افزایش یابد، دموکراسی و تفکیک قوا در ترکیه ضعیف خواهد شد

مخالفین سیاسی در ترکیه ادعا می کنند که آنان با تهدید، خشونت و بازداشت های خود سرانه مواجه اند و قادر نیستند در برابر تغییر قانون اساسی که رجب طیب اردوغان پیشنهاد کرده، کمپاین کنند.

این شکایات در حالی صورت می گیرد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، خود کشور های اروپایی را به خاطری مورد انتقاد قرار داد که دو عضو کابینۀ وی در هالند اجازه نیافتند تا در کمپاینی که به خاطر افزایش قدرت رئیس جمهور ترکیه راه اندازی شده بود، اشتراک کنند. قرار است به تاریخ ۱۶ ماه اپریل سال جاری یک نظر سنجی در مورد گسترش قدرت رئیس جمهور ترکیه، برگذار شود.

مخالفین سیاسی حکومت ترکیه که مخالف آوردن تغییرات در قانون اساسی آن کشور اند همچنین گفته اند که حالت اضطرار که از ماه جولای سال ۲۰۱۶ به این سو در آن کشور نافذ است، مانع شده تا آنان قبل از راه اندازی نظر سنجی پیام شان را به طور گسترده به مردم آن کشور برسانند.

حالت اضطرار به حکومت ترکیه اجازه می دهد تا مانع مظاهرات و گردهمآیی ها در آن کشور گردد. پس از اعلام حالت اضطرار، حدود ۴۱ هزار نفر در ترکیه دستگیر و ده ها هزار نفر دیگر از وظایف شان برکنار شدند. حکومت ترکیه ادعا کرده است که این افراد با فتح الله گولن در ارتباط بودند. انقره، گولن را به دست داشتن در کودتای نا فرجام ۱۵ جولای سال ۲۰۱۶ متهم می‌کند، ادعایی که از سوی آقای گولن بار ها رد شده است.

به گفتۀ مخالفین سیاسی حکومت ترکیه، کسانیکه طرفدار افزایش قدرت رئیس جمهور در آن کشور نیستند، با موانع متعدد مواجه اند.

رهبری ترکیه خواهان سیستم ریاستی به گونه ای در آن کشور است که قدرت صدراعظم با قدرت رئیس جمهور مدغم می گردد. آقای اردوغان استدلال می کند که سیستم ریاست قوی ترکیه را در موقفی قرار خواهد داد تا با مشکلات اقتصادی و امنیتی، به صورت بهتر رسیدگی کند.

اما منتقدین به این بارواند که قدرت بیشتر به رئیس جمهور اردوغان کنترول و صلاحیت بیشتر خواهد داد و در نتیجه روند دموکراتیک تفکیک قوا را در آن کشور بیشتر تضعیف خواهد کرد.

نتایج نظر سنجی ها نشان می دهد که آرای رای دهندگان که تا حال تصمیم نگرفته اند که آیا به تغییر قانون اساسی و افزایش قدرت رئیس جمهور ترکیه رای بدهند یا مخالف آن، سرنوشت ساز خواهد بود.

مخالفین حکومت ترکیه همچنین ادعا می کنند که برای آنان فرصت نشرات تلویزیونی داده نمی شود تا آنان در برابر تغییر قانون اساسی که از سوی رجب طیب اردوغان، پیشنهاد شده است، کمپاین کنند و کمپاین های آنان همواره با خرابکاری مواجه است.

مخالفین این تغییر می گویند که شبکه های تلویزیونی یا از موقف حکومت حمایت می کنند و یا هم از نشر مسایل انتقادی در برابر حکومت، ابا می روزند، زیرا ترس از اقدامات انتقام جویانه از سوی حکومت دارند.

اما بر عکس مخالفین حکومت، رئیس جمهور اردوغان و اعضای حکومت وی بر نشرات تلویزیونی نفوذ دارند و روزانه دو بار سخنرانی های مقامات حکومتی در همه تلویزیون ها نشر می گردد و این گونه کمپاین ها تاثیر مستقیم بر تصمیم رای دهندگان دارد.

مخالفین تغییر قانون اساسی ادعا می کنند که تلویزیون های حامی حکومت، کمپاین های مخالف تغییر قانون اساسی را نشر نمی کنند. حتی رسانه های حکومتی که ملزم به بی طرفی اند، کمپاین مخالف تغییر قانون اساسی را نشر می کنند.

اما ابراهیم کالین، سخنگوی رئیس جمهور اردوغان، ادعا های مخالفین حکومت را رد کرد و گفته است که به مخالفین اجازه داده شده است تا آزادانه کمپاین کنند.

XS
SM
MD
LG