لینک های دسترسی

Breaking News

افزایش پوکی استخوان در نزد انسان ها تا ۲۰۲۵ میلادی


پوکی استخوان به شکستگی های عظام می انجامد که در بسیار اوقات مرگبار اند.
پوکی استخوان به شکستگی های عظام می انجامد که در بسیار اوقات مرگبار اند.

وقتی صحبت از پوکی استخوان به میان می آید معمولاً در بارۀ زنان فکر شده و تصور به این است که اکثراً زنان بیشتر از مردان به این بیماری مبتلا می گردند، اما نباید فراموش کرد که مرد ها هم به پوکی استخوان یا Osteoprosis مبتلا شده می توانند.

اُستیوپروزیس از لحاظ لغوی به "پوکی یا پوده گی استخوان" اطلاق می گردد. استخوان ها به حدی نازک می گردند که حتی یک کشش ساده می تواند به کسر استخوان ها بیانجامد.

عوامل ایجاد کنندۀ پوکی استخوان سگرت کشی، الکهول نوشی، داشتن تاریخچۀ خانوادگی پوکی استخوان و داشتن یک زندگی کم تحرک عنوان شده است.

نزدیک به ۲ میلیون نفر در سرتاسر جهان به پوکی استخوان دچار اند و این رقم می تواند با توجه به افزایش سن جمعیت مردم در جهان، به گونۀ قابل ملاحظه یی دو برابر گردد.

نهاد بین المللی بیماری پوکی استخوان پیش بینی می کند که واقعات ناشی از کسر و شکستگی لگن خاصره تا سال ۲۰۲۵ دو برابر شده و با مصاب شدن بیش از ۶ میلیون نفر تا ۲۰۲۵، شمار مبتلایان این بیماری سه برابر افزایش خواهد یافت.

در قارۀ آسیا، رقم واقعات کسر لگن خاصره یا حوصله تا سال ۲۰۲۵، ممکن ۴۵درصد واقعات کسر های استخوان را در سطح جهان تشکیل دهد.

پوکی استخوان درد های مزمن و دوامدار را باعث شده و در برخی از شکستگی ها به ویژه شکستگی لگن خاصره مرگبار نیز بوده می تواند.

حتی افراد که از لحاظ فزیکی فعال اند می توانند در استخوانهایشان با تراکم مواد استخوانی کمتر مواجه گردند که در نهایت به پوده گی استخوانهایشان می انجامد.

دین هارگیت، هر هفته بیش از ۱۶۰ کیلومتر بایسکل رانی می کند که برای قلبش خوب است اما این کار برای استخوانهایش بسیار موثر نمی باشد. وقتی هارگیت فهمید که استخوانهایش با پودگی دچار شده، متعجب و حیرت زده شد.

ورزش های مناسب که به تقویت استخوان ها بیانجامد می تواند جلو پوکی استخوان را در سنین ۲۵-۶۰ سالگی بگیرد.
ورزش های مناسب که به تقویت استخوان ها بیانجامد می تواند جلو پوکی استخوان را در سنین ۲۵-۶۰ سالگی بگیرد.

هارگیت می گوید"مرا هوشدار داد... نمی خواهم استخوان های آسیب پذیر داشته باشم. می خواهم در تمام زندگی نیرومند و صحتمند باشم."

کاهش در ضخامت و تجمع مواد استخوانی می تواند به پودگی استخوان بیانجامد. پام هینتون پروفیسور در پوهنتون میزوری تحقیقاتی را روی تاثیر تغذیه و فعالیت های فزیکی بر صحت و نیرومندی استخوان ها انجام داده است.

خانم هینتون می گوید"تقریباً در هر چهار مرد یکی آن در طول زندگی شان، به شکستگی های ناشی از پودگی استخوان دچار می گردند."

هینتون در بیش از ۱۲ ماه تحقیق، دریافت که چگونه تمرینات آموزشی پرش و مقاومت می تواند به صحت استخوان های مردان بین ۲۵ تا ۶۰ سال تاثیرات مثبت داشته باشد. نتایج نشان داد که این تمرینات، سطح تخریب و پوکی استخوان ها را کاهش داد.

این پروفیسور علوم طبی می گوید"ما با هر یکی از این تمرینات، شاهد افزایش سطح تراکم استخوان ها در نزد افراد بودیم که یک نتیجۀ نهایت تشویق کننده بوده و ما را به هیجان آورد."

تمرینات سطح افراز سکلیروتین را کاهش می دهد. سکلیروتین یک نوع پروتینی است که رشد استخوان ها را بطی می سازد. در عین زمان آن تمرینات باعث افزایش هورمون های بهبود دهندۀ رشد استخوان ها می گردد.

هارگیت اکنون می داند که باید بیش از بایسکل رانی و آببازی به تمرینات توجه دهد که باعث تقویت استخوانهایش می گردد.

هارگیت می گوید "استحکام و نیرومندی استخوانهایتان را به چالش نکشید. استخوان ها مانند سایر اعضای بدن انسان می توانند پژمرده گردند، آنها را به کار اندازید وگرنه توانمندی اش را از دست می دهید."

وزن برداری اکنون بخش از ورزش روزمرۀ هارگیت را تشکیل می دهد. در کنار آن استفاده از تمرینات درست و مناسب، خوردن مقدار کافی ویتامین دی و کلیسم نیز می تواند استخوان ها را نیرومند نگهدارد و از مصاب شدن به پوکی استخوان جلوگیری کند.

XS
SM
MD
LG