لینک های دسترسی

دستور لوی درستیز پاکستان به منسوبین اردوی آنکشور


دستور لوی درستیز پاکستان به منسوبین اردوی آنکشور

قوماندان ارشد اردوی پاکستان به نیرو های خود امر نموده که اگر در آینده با حمله یی در امتداد سرحد با افغانستان مواجه شدند، بدون انتظار به دساتیر قوماندان عالیرتبه، به جواب آن بپردازند.

منابع نظامی پاکستان امروز جمعه به صدای امریکا تأیید نمودند که جنرال اشفاق کیانی به عساکر خود گفته است که در صورت هرنوع حمله در آینده، "بدون در نظر داشت "عواقب و پیامد های آن"، به حملات مکمل انتقام جویانه دست بزنند. این تصمیم پس از آن گرفته میشود که هفتۀ گذشته 24 عسکر پاکستانی در یک حملۀ هوایی ناتو در منطقۀ سرحدی مهمند کشته شده است.

از سوی دیگر هزاران تن به روز جمعه در سراسر پاکستان به مظاهره پرداختند و برخی آنها از سران نظامی خواستند تا بر نیرو های تحت رهبری امریکا در افغانستان، حمله نمایند.

یوسف رضأ گیلانی صدراعظم پاکستان امروز به کمیتۀ امنیت ملی پارلمان آن کشور گفت که حکومت وی تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد تا تمامیت ارضی و حاکمیت ملی آن به خطر بیافتد.

مجلس سنای پاکستان نیز با توافق آرأ فیصله نامه یی را تصویب نموده که در آن بر حکومت اصرار ورزیده شده تا در صورت هرنوع تهاجم در آینده، با تمام قوأ به پاسخ بپردازد.

در همین حال اردوی پاکستان میگوید یک مشکل تخنیکی مخابروی باعث شده تا آنها نتوانند به طور مؤثر به حملۀ مرگبار ناتو بر دو پوستۀ سرحدی پاکستان پاسخ دهد.

اردوی پاکستان امروز جمعه با نشر اعلامیه یی ابراز داشت که قابلیت دفاع آنها از عساکر تحت حمله، به سبب "قطع ارتباطات" به سطوح مختلف، مختل شده بود.

پاکستان همچنان می افزاید که این حمله تحریک آمیز نبوده است.

مقامات امریکایی که نام شان ذکر نگردیده، گفته اند، نیرو های تهاجمی تحت رهبری افغانها، که در آن کوماندو های امریکایی نیز شامل بودند، حین عملیات شان برای جستجوی طالبان، از یک قرارگاه در منطقۀ مهمند مورد حمله قرار گرفتند.

بر اساس گزارش، نیرو های کوماندوی امریکا قبل از هدف قرار دادن حمله کنندگان، نخست با یک مرکز کنترول سرحدی پاکستان تماس گرفته ولی آنها برایشان گفته بودند که هیچ عسکر پاکستانی یی در آن ساحه وجود ندارد

روزنامۀ وال ستریت ژورنال به نقل از مقامات امریکایی می افزاید که اشتباه از هردو جانب صورت گرفته است.

انتظار میرود گزارش رسمی از نتایج تحقیقات ایالات متحده پیرامون این واقعه، تا بیست و سوم ماه دسمبر تکمیل گردد.

XS
SM
MD
LG