لینک های دسترسی

Breaking News

حملۀ طیارۀ بدون پیلوت امریکایی در پاکستان


مقامات استخباراتی و ساکنین مناطق قبایلی پاکستان می گویند، یک طیارۀ بدون پیلوت امریکایی موتری را هدف میزایل قرار داد که روز سه شنبه در خاک پاکستان در حرکت بود.

در این حمله شش شبه نظامی کشته شده اند که پیمان عدم تهاجم را با اردوی پاکستان به امضا رسانیده بودند.

مقامات که از اظهار نام و هویت شان ابا ورزیدند گفتند دو قوماندان از شبکۀ به رهبری مولوی نذیر در میان کشته شدگان می باشند که در منطقۀ برمل وزیرستان جنوبی کشته شدند.

یار محمد یکتن از افراد قبایلی ساکن در محل که اجساد را دیده است می گوید، یکی از آنان امیر حمزه نام داشت که نمایندۀ مولوی نذیر در شورای می باشد که در این اواخر بیانیۀ را به نشر سپرده از شبه نظامیان خواسته اند تا پیمان گزارش شده در وزیرستان شمالی را بررسی کند.

اردوی پاکستان با بعضی از شبه نظامیان در امتداد سرحد افغانستان جنگ کرده است اما روابط خود را با سایرین به منظور منحرف ساختن جهاد آنان در داخل افغانستان و دور کردن آنان از داخل پاکستان، قطع کرده است. مولوی نذیر یکی از مهمترین عناصر همین گروه ها می باشد.

حملۀ روز سه شنبه، دهمین حمله در سال روان می باشد. مقامات ایالات متحده در قبال این برنامه صحبت نمی کنند.

XS
SM
MD
LG