لینک های دسترسی

سیلاب ها در پاکستان بیش از ۳ میلیون تن را متاثر نموده است


سیلاب ها در پاکستان بیش از ۳ میلیون تن را متاثر نموده است

ملل متحد میگوید بدترین سیلاب های بی سابقه در ۸۰ سال گذشته در پاکستان، سه اعشاریه دو میلیون تن را متأثر ساخته، و احتمال سیلاب تازه و خرابی بیشتر نیز تا انون میرود.

یونسف، ادارۀ مربوط اطفال ملل متحد میگوید، بیش از یک میلیون طفل به مساعدت عاجل نیاز دارند. این سیلاب ها، که در نیتجۀ باران های موسمی صورت گرفته، بیش از یک هزار و چهار صد تن را عمدتاً در مناطق شمال غرب پاکستان هلاک ساخته است.

یونسف اعلام نمود که ضرورت عاجل مواد خوراکی و آب آشامیدنی میباشد، و هشدار میدهد که امکان بروز امراض ناشی از آب، مانند اسهال و کولرا، نیز موجود است.

در حالیکه ریزش باران های شدید ادامه دارد، بروز سه شنبه مقامات پاکستانی هشداریه سیلاب های جدید را نشر نمودند.

XS
SM
MD
LG