لینک های دسترسی

در حادثه فرود شدید هلیکوپتر در پاکستان چندین تن مجروح شدند


در حادثه فرود شدید هلیکوپتر در پاکستان چندین تن مجروح شدند

یک هلیکوپتر ملل متحد که مواد غذایی را به مناطق سیلاب زده پاکستان انتقال میداد در هنگام فرود در منطقه جنوبی کشور به شدت به زمین خورده است.

مقامات میگویند چندین نفر در جریان فرود اجباری این هلیکوپتر در ساحه دادو به روز جمعه زخمی گردیدند.

مقامات میگویند هلیکوپتر های نجات زخمیان را به شفاخانه انتقال دادند. ملل متحد می گوید صد ها هزار نفر در جنوب پاکستان در اثر سیلاب ها بی جاه شده اند.

بیش از یک هزار و هفتصد نفر در این سیلاب ها تلف گردیده اند. ملل متحد در این ماه خواستار کمک های بیشتر برای نجات مصیبت زده گان شد که اضافه تر از دو ملیارد دالر می باشد.

سیلاب ها قریه جات، زمین های زراعتی و مواشی را کاملاً از بین برده و همچنان سرک ها، پل ها و تاسیسات را تخریب نموده است.

XS
SM
MD
LG