لینک های دسترسی

تائید مرض کولرا ناشی از سیلاب ها در پاکستان


مدهش ترین سیلاب ها در تاریخ پاکستان ، سالگرد استقلال آنکشور را درحالی صدمه زد که ملل متحد مرض کولرا ناشی از سیلاب را در زون آفت زده تائید کرد.

یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان بروز شنبه گفت، از اثر بدترین سیلاب های در تاریخ آنکشور ۲۰ میلیون انسان متاثر شده است.

این رقم بلند تر از رقم ۱۴ میلیونیست که قبلاً توسط ملل متحد تخمین شده بود.

حکومت درحالی تجلیل از روز آزادی را در پاکستان فسخ نمود که باران های موسمی در منطقۀ آفت زده ادامه داشته و کارمندان امداد رسانی میگویند که در آنجا ۶ میلیون تن به مساعدت های بشری نیاز دارند.

مقامات ملل متحد اولین قضیۀ کولرا را در شهرک منگورۀ وادی سوات تائید نمود.

سایر قضایا این مرض کشنده تا حال تائید نشده و کارمندان امداد رسانی افراد مصاب به اسهال را معالجه میکنند.

آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان که بطورگستره برای سفرش به اروپا در جریان سیلاب مورد انتقاد قرار گرفت، روز شنبه از ساحات سیلاب زده دیدار بعمل آورد.

XS
SM
MD
LG