لینک های دسترسی

Breaking News

هدف قرار دادن افراد مسلح غیرمسئوول در شهر کراچی


هدف قرار دادن افراد مسلح غیرمسئوول در شهر کراچی

پس از کشته شدن حدود هشتاد و پنج تن در نتیجۀ خشونت های قومی و سیاسی در شهر کراچی پاکستان، به نیرو های امنیتی در آنجا دستور داده شده تا در صورت مواجه شدن با کسانی که خشونت را به راه می اندازند، بر آنان گلوله باری نمایند.

رحمان ملک وزیر داخلۀ پاکستان روز جمعه به خبرنگاران گفت که در ارتباط با سلسلۀ کشتار هدفمندانه که از روز دوشنبه بدینسو صورت گرفته، ده ها فرد مظنون را توقیف کرده اند. تنها به روز پنجشنبه، حد اقل ۳۴ نفر زمانی کشته شد که افراد مسلح بر بس های مسافربری گلوله باری نمودند.

پولیس پاکستان میگوید، این کشتار ها برخی از درگیری های خشونت آمیز بین گروه های سیاسی در ایالت سندهـ می باشد. این گروه ها شامل تحریک متحدۀ قومی با اکثریت اردو زبان و رقیب آن، عوامی نشنل پارتی با اکثریت پشتون می باشد.

روز حدود یک هزار پولیس اضافی و شبه نظامیان در شهر کراچی تعبیه شدند و دستور دارند تا هر فرد مسلح عامل این خشونت ها را که مشاهده نمایند، با گلوله از پا در آورند.

XS
SM
MD
LG