لینک های دسترسی

بازدید آصف علی زرداری از چین


چین، در آستانۀ بازدید آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از آنکشور، به روابط دیرینه و صمیمانه، و همچنان همکاری بین دو کشور اشاره نمود.

چین، در آستانۀ بازدید آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از آنکشور، به روابط دیرینه و صمیمانه، و همچنان همکاری بین دو کشور اشاره نمود. ولی در مورد جزئیات معاملهٌ احتمالی همکاری ذروی بین دو کشور چیزی نگفت.

کن گنگ، سخنگوی وزارت خارجهٌ چین تاکید نمود که بازدید آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از چین که امروز سه شنبه آغاز گردید، بیشتر روی روابط نیک بین پاکستان و اسلام آباد تمرکز خواهد داشت.

کنک گنگ گفت: "کن می گوید رئیس جمهور زرداری به روز چهارشنبه با (هو جینتاو) رئیس جمهور چین ملاقات خواهد نمود تا موضوعات همکاری عمیق تر و دوستی بین دو کشور را مورد بحث قرار دهند."

وی گفت دو کشور پیمان های همکاری در ساحات زراعت، تکنالوژی، صحت عامه و تجارت را امضا خواهند نمود.

سخنگو بصورت مشخص به سوالات در مورد معاملۀ جنجال بر انگیز ذروی که ظاهرأ گفته می شود چین دو کورۀ ذروی برای پاکستان اعمار نماید، پاسخ نگفت. روزنامۀ رسمی چین از قول مسعود خان سفیر پاکستان در چین می گوید که همکاری ذروی بین دو کشور شامل اجندای مذاکرات شان خواهد بود. این موضوع نگرانی ها را میان کشور های دیگر خلق نموده است. یک دلیل آنست که پاکستان پیمان عدم انتشار سلاح ذروی را امضا ن ننموده است.

علاوه بر آن عبدالقدیر خان ساینس دان ارشد ذروی پاکستان رهبری حلقه یی را بدوش داشت که معلومات ذروی به ایران ، کوریای شمالی، و لیبیا میداد.

هند رقیب دیرینۀ پاکستان، که داری سلاح ذروی می باشد، نیز پیمان عدم انتشار اسلحۀ ذروی را امضا ننموده است.

ولی هند در سال ۲۰۰۸ معامله ذروی را جهت استفاده برای مقاصد صلح آمیز با امریکا به امضا رساند.

رابرت بلیک، معین وزارت خارجۀ امریکا هنگام بازدیدش در ماه می از چین موضوع معامۀٌ احتمالی ذروی بین پاکستان و چین را مورد بحث قرار داد.

رابرت بلیک: "من فقط اینرا می گویم که ما از این گزارش ها آگاهی داریم تا این حد که چین می خواهد دو کورۀ ذروی برای پاکستان اعمار نماید که این مستلزم قایل شدن استثنا از چهارچوب مقررات گروه های عرضه کنندۀ مواد ذروی یا ( ان اس جی) می باشد. بناً بسیار مهم است که چین این موضوع را با ان اس جی در میان بگذارد."

اضافه تر از چهل کشور (ان اس جی) در ماه گذشته در نیو زیلاند ملاقات نمودند. ولی با وجود مذاکره روی این موضوع، چین هدف خود را در مورد پاکستان واضح نساخت.

یک مقام ارشد نظامی پاکستان ماه گذشته به چین مسافرت نمود و دو کشور تمرینات مشترک نظامی ضد دهشت افگنی را به روز یکشنبه در چین و پاکستان انجام دادند.

چین کوشیده است تا توازن را در روابط خود با هند و پاکستان حفظ نماید. شڤ شنکر منون، مشاور امنیت ملی هند پس از چندین روز ملاقات با وین جییاباو صدراعظم چین و رهبران دیگر ، به روز سه شنبه چین را ترک گفت.

XS
SM
MD
LG