لینک های دسترسی

Breaking News

سازمان عفو بین المللی: موج خشونت ها در پاکستان اوج بی احترامی به انسان


سازمان عفو بین المللی روز پنجشنبه گفت کشته شدن ۸ نفر در آخرین حملۀ موج حملات خشونت بار نمایانگر اوج بی احترامی وحشتناک به زندنگی انسانهاست

در دوهفتۀ اخیرحملات بم توسط گروه های مسلح بیش از ۱۲۰ نفر را کشته و تعداد بیشتری را مجروح ساخته است که نگرانی ها را در مورد مصؤونیت انسانها ایجاد کرده است.

نادیه رحمان یک فعال حقوق بشر برای پاکستان در سازمان عفو بین المللی درخبر نامه یی که از جانب آن سازمان به نشر رسیده گفته است که:" تمام مسؤولین و عاملین مظنون این موج خشونت باید، بدون اعادۀ دوبارۀ جزای اعدام به پای میز عدالت کشانیده شوند". وی افزوزد :"مقامات پاکستانی مسؤولیت دارند که ز ندگی همه را در کشور با حفظ و مراعات قوانین و معیار های بین المللی محافظت نمایند".

حملۀ لاهور یک هفته بعد از آن رخ میدهد که بیش از هشتاد نفر در زیارت معروف لعل شهباز قلندر در ایالات سند و جاهای دیگر کشته شدند.

به تعقیب حملۀ سیهوان، مقامات پاکستانی ادعا مینمایند که آنها ۱۰۰ دهشت افگن را کشته اند. هیچ جزییات دیگری در مورد داده نشده است.

سازمان عفو بین المللی از مقامات پاکستان تقاضا میکند که تضمین نماید در تمامی عملیات امنیتی تعهدات پاکستان را در قبال قوانین بین المللی مد نظر بگیرد.

سازمان عفو بین المللی جرایمی را بر اساس قوانین بین المللی و تخطی از حقوق بشر از شبۀ نظامیان پاکستان در کراچی بشمول حبس های خود سرانه، شکنجه و رویه نادرست، رد دسترسی به وکیل مدافع، عدم دسترسی به خدمات صحی و تضمینات برای محاکمۀ منصفانه جمع آوری نموده است.

پارلمان پاکستان در حال حاضر روی پیشنهادی بحث مینمایند تا محاکمۀ افراد ملکی را در محاکم نظامی ممکن بسازد.

سازمان عفو بین المللی میگوید استفاده از محاکم نظامی در پاکستان و هم چنان در سایر کشور های جهان تنها برای محکمۀ افراد نظامی است که آنها دسپلین نظامی را نقض نموده باشند. محاکم نظامی نباید برای محاکمۀ جرایم تحت قوانین بین المللی و تخطی از حقوق بشر استفاده گردد. لهذا این سازمان بر اساس قوانین بین المللی مخالف استفادۀ محاکم نظامی برای محاکمۀ افراد ملکی است.

منبع: اعلامیۀ خبری سازمان عفو بین المللی

برگردان و ویراستار: احد عزیززاده

XS
SM
MD
LG