لینک های دسترسی

Breaking News

متجاوزین جنسی بر کودکان در کشمیر خصی می‌شوند


کشمیر تحت ادارهٔ پاکستان، اخته (خصی) کردن، مجازات به مرگ و حبس ابد را در فهرست مجازات محکومین تجاوز جنسی بر کودکان اضافه کرد.

افراد زیر سن ۱۶ سال در کشمیر، کودک محسوب می‌شود.

در مسودهٔ این قانون آمده است که متجاوزین در عملیات جراحی اخته (خصی) خواهند شد و اگر خطر مرگ فرد در جریان عملیات موجود باشد، با استفاده از مواد کیمیایی خصی خواهند شد.

حکومت منطقوی کشمیر در جریان هفتهٔ‌ جاری تعدیل قانون حفاظت از کودکان را تصویب کرد و انتظار می‌رود این قانون هفتهٔ آینده در مجلس مقننه به توافق آرا تصویب شود.

براساس این تعدیل، اتهامات تجاوز جنسی بر کودکان باید در مدت دوماه تکمیل شود، مگر این که محکمه آنرا بر اساس دلایل موجه به تاخیر باندازد.

مقامات کشمیر تحت ادارهٔ پاکستان به صدای امریکا گفتند که تعدیل این قانون به دلیل افزایش قضایای تجاوز جنسی بر کودکان، لازمی بود.

پارلمان پاکستان نیز به تاریخ هفتم فبروری (۱۸دلو) فیصله نامه‌ای را تصویب کرد که خواهان حلق آویز علنی متجاوزین و قاتلین کودکان بود.

فیصله نامۀ غیرالتزامی به دنبال رشتۀ از قضایای تجاوزات جنسی کودکان تصویب گردید؛ قضایای که در سال‌های اخیر سبب خشم و آشوب در سراسر پاکستان شده است.

XS
SM
MD
LG