لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان و پاکستان در معرض تهدید گروه دولت اسلامی


توزیع برگه های تبلیغاتی گروه دولت اسلامی، ترجمه شده به زبان محلی، در بخش هایی از مناطق شمالغربی پاکستان و ولایات سرحدی افغانستان، این نگرانی را ایجاد کرده است که آن گروه در منطقه یی به دنبال گسترش نفوذ خود می گردد، که از پیش حضور شورشیان اسلامگرا را تجربه کرده است.

مقامات امریکایی و پاکستانی می خواهند این گزارش ها را به مثابۀ اقدامات افراد تحت تاثیر آن گروه در رسانه های اجتماعی کم اهمیت جلوه دهند. آنان می گویند که هنوز زود است که جای پای گروه دولت اسلامی در افغانستان و یا هم پاکستان تایید شود.

مقامات امنیتی پاکستان می گویند که تشدید حملات اخیر نظامی به ویژه در منطقۀ قبایلی وزیرستان شمالی به هدف جلوگیری از ایجاد نفوذ و یا کمک به طالبان پاکستانی توسط شبکه های شورشی مانند گروه دولت اسلامی راه اندازی شده است.

عاصم سلیم بجوا، سخنگوی اردوی پاکستان به صدای امریکا گفت که از نهاد های امنیت ملی آن کشور خواسته شده است تا اطمینان دهند که انکشافات اخیر در شرق میانه، تلاش های روان پاکستان را در مبارزه علیه شورشگری، تحت شعاع قرار نمی دهد.

بجوا گفت:

"در جهان امروزی همه چیز یک تاثیر چیره شونده دارد. می تواند در هر گوشه و کنار جهان گسترش یافته و پخش شود. ما از نزدیک متوجه رویداد های اطراف مان در منطقه و فراتر از منطقه بوده و اقدامات لازمی را اتخاذ می کنیم. اطمینان حاصل خواهیم کرد که هیچ دهشت افگنی اقدامات دهشت افگنانه را در داخل پاکستان انجام نداده و از خاک ما برای انجام فعالیت های خود در جای دیگری استفاده نکنند."

درحالیکه یک گروه انشعابی طالبان پاکستانی ائتلاف خود را با گروه دولت اسلامی اعلام کرده است، اما سازمان ضد پاکستانی مرتبط به القاعده تا هنوز اینکار را نکرده است.

مولوی فضل الله، رهبر فراری طالبان پاکستانی در هفتۀ روان جنگ گروه دولت اسلامی را در عراق و سوریه ستایش کرده و تعهد نمود که به گفتۀ مولوی فضل الله، "اگر از آنان درخواست شود با برادران مسلمان خود کمک خواهد کرد."

اما فضل الله بر ائتلاف گروه تحت قیادت خویش با رهبر طالبان افغان – ملاعمر- تاکید ورزید. رهبر طالبان پاکستانی به گروه دولت اسلامی سفارش کرد تا از تعجیل در کافر اعلام کردن افراد و صدور فرمان اعدام آنان، اجتناب ورزد.

زاهد حسین، روزنامه نگار پاکستانی گفت که گروه دولت اسلامی عمدتاً از هرج و مرج های کنونی و سقوط ساختار های حکومتی در عراق و سوریه سود برده است.

آقای حسین گفت که پاکستان از یک ساختار قوی امنیتی برخوردار است که جلو تحمیل مفکوره های افراطگرایانۀ گروه های القاعده و طالبان پاکستانی را در پاکستان گرفته می تواند.

آقای حسین گفت:

"القاعده از مدت زمان طولانی به اینسو در داخل پاکستان فعالیت می کند و همچنان جنگ را علیه حکومت پاکستان اعلام کرده است. اما فکر می کنم که حکومت پاکستان تا هنوز هم قدرت دارد تا با این آزمون رویارویی کند. حتا القاعده یا گروه طالبان پاکستانی قادر نشده اند یک راهکار واقعی را در میان پاکستانی های عام ایجاد کند. لذا اگر گروه دولت اسلامی جای پای بیشتری در این کشور پیدا می کند، افزایش دهشت افگنی را شاید شاهد باشیم اما قادر نخواهند بود اعمالی را که در شرق میانه انجام می دهند در پاکستان نیز عملی سازند."

این نویسندۀ پاکستانی به این باور است که اگر بعضی گروه های شبه نظامی پاکستانی با گروه دولت اسلامی یکجا شده یا با آن ائتلاف نمایند، خونریزی های بیشتری را در پاکستان می توان شاهد بود.

منتقدین به این باور اند که بدون انکشاف و ترویج یک ستراتیژی دراز مدت مبارزه علیه دهشت افگنی، کشور هایی مانند پاکستان همواره در معرض مداخلات نیرو های افراطگرایی چون گروه دولت اسلامی قرار خواهد داشت.

جانان موسازی، سفیر افغانستان در پاکستان می گوید که اگر گروه دولت اسلامی قادر شود پس از خروج نیرو های بین المللی از افغانستان، جای پای در آن کشور پیدا کند، افغانستان نیز از عواقب فاجعه بار آن آگاه می باشد.

آقای موسازی بر ضرورت همکاری دوجانبه و منطقه یی به منظور محافظت از چنین یک احتمالی تاکید ورزید.

آقای موسازی گفت:

"دهشت افگنان یکدیگر را می شناسند و با همدیگر کار کرده و یکدیگر را حمایت می کنند. اگر بخواهیم با آن گروه مبارزه کرده و آنان را شکست داده و فعالیت هایشان را در منطقه از بین ببریم، باید نهاد های امنیتی، اردو و ادارات استخباراتی مان در کنار هم کار کنند ... چون، در غیر آنصورت نه تنها این شیطان منطقه بزرگتر خواهد شد که خطرناکتر نیز می گردد. شما می توانید به عنوان مصداق سخنان من به اوضاع در شرق میانه بنگرید."

شورشیانی که در پاکستان فعالیت می کنند بیشتر سنی مذهب اند. برخی ناظرین ابراز نگرانی کرده می گویند که احتمال افزایش روحیۀ به شدت ضد شیعی گروه دولت اسلامی ممکن آتش جنگ خونین فرقه یی را در میان اقلیت های شیعه مذهب پاکستان شعله ور سازد.

XS
SM
MD
LG