لینک های دسترسی

Breaking News

مدفون شدن 100 عسکر پاکستانی در زیر برف


مقامات پاکستانی می گویند بیشتر از یکصد عسکر پاکستانی در زیر برف کوچ که بر یک پایگاه نظامی پاکستان در امتداد سرحد با هند سرازیر شد، مدفون گردیده اند. مقامات نظامی می گویند این برف کوچ صبح شنبه در منطقه کوهستانی و یخبندان سیاچن همالیا صورت گرفت که به نام مرتفع ترین رزمگاه شهرت دارد. پاکستان و هند در این منطقه پایگاه های نظامی دارند.

مقامات می گویند هلیکوپتر ها، و عساکر در این منطقه دور افتاده فرستاده شده تا عساکر نظامی گیرمانده را نجات دهند.

قوای نظامی پاکستان می گوید که وضعیت عساکر هنوز نامعلوم است.

متخصصین نظامی می گویند که تلفات ناشی از هوای نا مناسب و برف کوچ ها در این منطقه بیشتراز تلفات جنگی می باشد.

سیاچن با ارتفاع بیش از شش هزار متر، در قسمت شمالی کشمیر موقعیت دارد.

XS
SM
MD
LG