لینک های دسترسی

Breaking News

وضعیت رقتبار کودکان در پاکستان


خشت زنی یکی از شاقه ترین مصروفیت ها برای اطفال پنداشته می شود.

بیش از ۱.۵میلیون کودک که باید شامل مکتب می بودند، اکنون از روی مجبوری در جاده ها به کار مشغول بوده و در همان جاده ها شب و روز خود را سپری می کنند.

این مطلب که در یافته های یک سروی حکومت پاکستان اذعان یافته حاکیست بیشتر کودکان در ساعاتی که باید مصروف آموزش در مکتب باشند، به خاطر نجات از گرسنگی در شهر های مانند اسلام آباد، مصورف موتر شویی، خشت زنی و جمع آوری آشغال اند.

سایر کودکانی که سن شان کمتر است، بدون گدایی هیچ گزینۀ برای امرار معیشت خویش ندارند.

یک کودک که خود را مقبول حیدر معرفی می کند می گوید که سر پناه ندارد و زندگی اش را در جاده ها سپری می کند. او می افزاید که به خاطر به دست آوردن پول کار می کند تا گرسنه نماند.

حیدر می گوید "می خواهد شامل مکتب باشد."

برخی از آن کودکان به خاطر به دست آوردن پول، در فروشگاه ها با مردان جوان کار می کنند که این خود آنان را در معرض سو استفاده قرار می دهد.

بر اساس معلومات سازمان غیر دولتی مدافع حقوق اطفال، کودکانی که بدون راهنمایی والدین شان در بیرون زندگی می کنند، بیشتر هدف گروه های جنایتکار قرار گرفته و در فعالیت های غیر قانونی شامل می گردند.

تهدیدات جنسی و جنایی

برعلاوۀ تهدید از جانب جنایتکاران، روش های خشونتبار و استفاده از روش های نادرست گفتاری نیز تهدید به جسم و روان این کودکان پنداشته میشود.

سیف الله چوهدری، رئیس اجرائیوی این نهاد می گوید، تهدیدات که این کودکان با آن مواجه اند به خشونت های فزیکی و روانی محدود نمی باشد.

آقای چوهدری می گوید "این کودکان از نقطۀ نظر خشونت های جنسی نیز آسیب پذیر اند زیرا حفاظت خانوادگی و والدین را در جاده ها با خود ندارند."

بر اساس گزارش ها، آفات طبیعی و جنگ ها نیز باعث سرازیر شدن شمار زیادی از مهاجرین و فقر روز افزون در پاکستان شده است.

حکومت پاکستان در سال های ۱۹۸۰، قانونی را به تصویب رسانیده که بر اساس آن به کار گماشتن کودکان غیر مجاز است.

باآنهم کودکان در آن کشور از سوی مستخدمین به دلیل - کارِ بیشتر با مزد کمتر- به کار گماشته می شوند.

با وجود آنکه در برخی از شهر ها برای این کودکان سرپناهای ایجاد می شود اما کار های زیادی باید برای زدودن فقر کودکان در آن کشور جنوب آسیا انجام یابد.

گزارش: اسوشیتدپرس

ترجمه: هاشم حبیب زاده

XS
SM
MD
LG