لینک های دسترسی

هلاکت بیش از صد نفر در سیلاب های پاکستان


هلاکت بیش از صد نفر در سیلاب های پاکستان

باران های موسمی در پاکستان حد اقل ۱۳۰ نفر را هلاک ساخته است و بیش از دو میلیون دیگر را متأثر کرده است.

مأمورین محلی به روز دوشنبه گفتند سه هفته باران های شدید هزاران مزرعه و قریه ها را در ایالت سند تخریب نموده است.

جنوب پاکستان سال گذشته شاهد جریان شدید سیلاب ها بود که یک بر پنجم قسمت آن کشور را متأثر ساخت و یک هزار و هفتصد نفر را از بین برد. به اثر سیلاب ها بیش از ۲۰ میلیون نفر متأثر گردیدند.

XS
SM
MD
LG