لینک های دسترسی

بارندگی های تازه در پاکستان بحران ناشی از سیلاب در آنکشور را عمیقتر ساخت


بارندگی های تازه بروز یکشنبه در پاکستان مساعی نجات را در آنکشور متاثر نموده و بحرانات ناشی از سیلاب های بی سابقه یی را که ۱۳ میلیون نفر را در آنکشور متضرر نموده، عمیقتر ساخته است.

مقامات پاکستانی میگویند، سیلاب ها، ولایت خیبر پشتون خواه در شمال شرق پاکستان را شدیدا متاثر ساخته و اکنون بطرف جنوب در امتداد دریای اندوس بسوی سند روان است.

مقامات پاکستانی بروز یکشنبه گفتند، حد اقل ۲۸ نفر از اثر لغزش زمین و سرا زیر شدن گل و لای در منطقه گلگلیت بلدستان کشته شدند.

مقامات میگویند سیلاب ها بیش از ۱۶۰۰ نفر را هلاک ساخته است.

ده ها هزار نفر درایالت سند ازین سیلاب ها فرار نموده، ولی بعضی ها از ترس اینکه اموال خانه هایشان ممکن است سرقت گردد، نخواستند منازل خود را ترک گویند.

مقامات پاکستان تلاش دارند برای مردم بی جا شده کمک فراهم نمایند. ولی باران های شدید مانع پرواز هلیکوپتر های امداد رسانی شده است.

یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم پاکستان خواهان کمک های بیشتر بین المللی شده و میگوید، بحرانات از توانایی حکومت فرا تر است.

XS
SM
MD
LG