لینک های دسترسی

Breaking News

فروش تکنالوژی ذروی پاکستان به کوریایی شمالی


فروش تکنالوژی ذروی پاکستان به کوریایی شمالی

یک روزنامۀ امریکایی می گوید بانی برنامۀ ذروی پاکستان اسنادی را مهیا ساخته است که نشان می دهد در دهۀ ۱۹۹۰ کوریایی شمالی بیشتر از سه میلیون دالر را برای دریافت تکنالوژی ذروی به مأمورین نظامی پاکستان پرداخت نموده بود.

روزنامۀ واشنگتن پست گزارش می دهد که عبدالقدیر خان اسنادی را در ارتباط به این معامله به نشر رسانیده و شامل نامۀ عنوانی وی است که در سال ۱۹۹۰ از جانب یک مأمور کوریایی شمالی برای او ارسال گردیده است.

روزنامه واشنگتن پست میگوید مأمورین استخباراتی غربی عقیده دارند که این نامه معتبر است و حاوی جزئیات بسیار حساسی است که فقط چند نفر محدود در پاکستان، کوریایی شمالی و ایالات متحده از آن اطلاع داشتند.

مأمورین پاکستانی می گویند این نامه معتبر نیست و خان سعی دارد ملامتی را به دوش دیگران باندازد.

حکومت کوریایی شمالی به درخواست واشنگتن پست مبنی بر ارائه معلومات پاسخی نداده است.

خان اعتراف نموده است که اطلاعات سری ذروی را به لیبیا، ایران و کوریایی شمالی فروخته است. و به همین جرم وی پنج سال را در خانه اش در پاکستان نظر بند بود و در سال ۲۰۰۹ آزاد شد.

XS
SM
MD
LG