لینک های دسترسی

اولین تکمیلی تصدی ریاست جمهوری در تاریخ پاکستان


رئیس جمهور جدید پاکستان می گوید که او تمام وظایف خود را منحیث رئیس جمهور آن کشور مطابق به قانون اساسی ایفا خواهد کرد و حکومت مرکزی در مبارزه با دهشت افگنی و جرائم گام های مستحکمی را اتخاذ خواهد کرد.

ممنون حسین، رئیس جمهور جدید پاکستان که بعد از پنج سال دوره ریاست جمهوری آصف علی زرداری این سمت را عهده دار شده است، روز دوشنبه مراسم تحلیف را به جا می آورد.

آقای حسین طی مصاحبه ای با بخش اردوی صدای امریکا از اقداماتی مطمئن به نظر می رسید که حکومت فعلی آن کشور در زمینه محو دهشت افگنی و جرائم اتخاذ کرده است.

رئیس جمهور تازه پاکستان گفت:
"حکومت فعلی یا بر حال در حال حاضر برای محو دهشت افگنی اقداماتی را روی دست گرفته است. سیاست ها و روش های جدیدی در شهر کراچی پیاده شده است، کنفرانس تمام احزاب منعقد شده است وحکومت می داند که اوضاع در پاکستان چندان پر امن نیست."

رئیس جمهور حسین کمرنگ بودن فرصت های جدید سرمایه گذاری که به دلیل اوضاع خراب امنیی درآن کشور موجود است، می پذیرد و اضافه می کند که تجاران در شهر تجارتی کراچی با مشکلاتی رو به رو اند از این رو حکومت جدید نواز شریف سیاست های تازه و جامعی را در آن شهر اتخاذ کرده است.

آقای حسین گفت: "ما باید انتظار بکشیم و ببینیم که این پالسی های جدیدی را که حکومت روی دست گرفته چه نتایجی را در قبال خواهد داشت. همه ما دعا می کنیم تا مشکلات پاکستان مرفوع شود."

مداخله رئیس جمهور در امور حکومتداری در پاکستان یک پدیده کهنه است که تا حال در آن کشور جریان دارد اما اینکه آقای حسین، رئیس جمهور جدید پاکستان، این امر را دنبال خواهد کرد یا خیر، رئیس جمهور حسین می گوید اصلاحات در قانون اساسی صورت گرفته است.

ممنون حسین گفت:
"اصلاحات در قانون اساسی صورت گرفته است که اختیارات غیر ضروری رئیس جمهور را که مداخله در آن نیز شامل است، بر طرف می کند. من نظر به قانون و منحیث رئیس جمهورو منحیث یک فرد حکومتی، در هماهنگی حکومت و ایالت ها در پاکستان کوشا خواهم بود. اگر کدام مسله جنجال برانگیزی رونما شود، در حل و فصل آن و بهتر سازی روابط خارجی پاکستان نیز نقش خودم را ایفا خواهم کرد."

ممنون حسین، رئیس جمهور جدید پاکستان عضو حزب مسلم لیگ پاکستان می باشد که قبل از رسیدن به مقام رئیس جمهوری ، عضویت آن حزب را ترک گفته است.

قبل از ممنون حسین ، آصف علی زرداری اولین شخصی است که دوره پنج ساله ریاست جمهوری خود را در پاکستان مکمل کرده است.

آقای زرداری بعد از کشته شدن همسرش، بینظیر بُوتو، که برای دو دوره در مقام صدارت پاکستان قرار گرفته بود، رهبری حزب مردم آن کشور را بر عهده گرفت و در انتخابات پارلمانی بعد از کسب اکثریت کرسیها به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده بود.
XS
SM
MD
LG