لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان آخرین مرکز صحی داکتران بدون مرز در مناطق قبایلی را مسدود می کند


တတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ တက္ေရာက္မည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို COVID ကာကြယ္ေဆး စတင္ ထိုးႏွံသည့္ ျမင္ကြင္း။ (ဇန္နဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၂၁)
တတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ တက္ေရာက္မည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို COVID ကာကြယ္ေဆး စတင္ ထိုးႏွံသည့္ ျမင္ကြင္း။ (ဇန္နဝါရီ ၂၉၊ ၂၀၂၁)

پاکستان به سازمان صحی داکتران بدون مرز دستور داده تا آخرین مرکز صحی خود در مناطق قبایلی را مسدود کند.

با مسدود شدن این مرکز صحی، فعالیت های چهار ساله داکتران بدون مرز در منطقه باجور به پایان می رسد.

باجور یکی از بخش های مناطق قبایلی تحت اداره حکومت فدرال پاکستان (فاتا) بوده و هم مرز با ولایت کنر می باشد.

مرکز صحی داکتران بدون مرز در باجور ۱۲۰ کارمند دارد. پاکستان حدود دو ماه پیش نیز به سازمان صحی داکتران بدون مرز دستور مسدود شدن دو مرکز صحی در منطقه «کُرم» را داده بود.

باجور و کُرم از مراکز فعالیت تندروان در منطقه پنداشته می شود و دسترسی باشندگان آن به خدمات صحی محدود است.

آزاد الیساندرو الوکو، نماینده داکتران بدون مرز در پاکستان گفت که باشندگان مناطق قبایلی حتی توانایی پرداخت برای دریافت مراقبت های اولیه طبی را ندارند.

الوکو افزود: "مرکز صحی داکتران بدون مرز یگانه شفاخانه در منطقه بود که خدمات صحی رایگان و با کیفیت ارایه می کرد. توقف فعالیت های این مرکز، سبب ایجاد یک خلای بزرگ صحی شده و پیامد های جدی منفی روی وضعیت صحی باشندگان باجور به جا خواهد گذاشت."

داکتران بدون مرز گفته است که مقام های پاکستان تا کنون دلیل مسدود ساختن این مرکز صحی را نگفته اند.

شهروندان و نهاد های خارجی که در مناطق حساس و قبایلی پاکستان فعالیت دارند، باید اجازه نامه ویژه فعالیت از سوی حکومت آن کشور بدست بیاورند.

داکتران بدون مرز گفت که مقام های پاکستانی اخیراً تمدید اجازه نامه فعالیت به آن سازمان و کارمندان آن را رد کردند.

XS
SM
MD
LG