لینک های دسترسی

Breaking News

اخراج سازمان داکتران بدون مرز از مناطق قبایلی پاکستان


پاکستان از سازمان داکتران بدون مرز (MSF) خواسته است تا فعالیت های خود را در مناطق قبایلی هم مرز با افغانستان پایان دهد.

سازمان داکتران بدون مرز در منطقه «کُرم ایجنسی» دو مرکز صحی دارد و از ۱۴ سال گذشته در آن منطقه فعالیت داشته است.

منطقه کُرم ایجنسی بخش از مناطق قبایلی تحت اداره حکومت پاکستان (فاتا) می باشد که در یک دهه اخیر شاهد فعالیت گسترده ستیزه جویان و محل حملات طیاره های بی پیلوت امریکایی بوده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، هر چند وضعیت امنیتی در مناطق قبایلی پاکستان اخیراً بهتر شده اما خشونت های فرقه یی هنوز هم در آن مناطق رخ می دهد که در آن مسلمانان شیعه هدف حملات قرار می گیرد.

مقام های محلی می گویند که مراکز صحی سازمان داکتران بدون مرز خدمات ضروری صحی را در مناطق قبایلی فراهم می کند – جاییکه بالاترین میزان بیسوادی و بدترین خدمات صحی در پاکستان را دارد.

کترین مودی، نماینده سازمان داکتران بدون مرز در پاکستان گفت که آن سازمان از تصمیم اسلام آباد مبنی بر توقف فعالیت های مراکز صحی داکتران بدون مرز در مناطق قبایلی متاثر شده است.

سازمان داکتران بدون مرز گفته است که مراکز صحی آن سازمان خدمات تشخیص و تداوی سالدانه و همچنین خدمات صحی برای واقعات عاجل را برای باشندگان مناطق قبایلی فراهم می کرد.

اسلام آباد از دیر زمانی بر فعالیت خبرنگاران و سازمان های غیر دولتی پاکستانی در مناطق قبایلی محدودیت وضع کرده است.

تا کنون مقام های پاکستانی در مورد دلیل توقف فعالیت مراکز صحی سازمان داکتران بدون مرز در مناطق قبایلی آن کشور اظهار نظر نکرده اند.

XS
SM
MD
LG