لینک های دسترسی

Breaking News

سیک های پاکستانی بر ضد هند مظاهره کردند


مظاهره کنندگان تصاویر صدراعظم هند را به آتش کشیدند

شماری از سیک های پاکستانی در شهر پشاور ایالت خیبرپشتونخواه تصاویر نرندرا مودی صدر اعظم هند را به آتش کشیده و بر ضد آن کشور شعار سر می دادند.

مظاهره کنندگان خشمگین شکایت داشتند که شماری از هندو های هند هفتۀ گذشته با کتاب مقدس سیک ها در ایالت پنجاب هند بی احترامی کرده اند.

در هند نیز، به خاطر اهانت به کتاب مقدس سیک ها اعتراضاتی صورت گرفت. به تاریخ ۱۴ اکتوبر مظاهرات در هند منجر به کشته شدن کم از کم دو نفر شد.

مظاهره کنندگان در پاکستان از مقام های هندی خواستند تا به حقوق اقلیت سیک در هند احترام گذاشته و از آن حمایت کنند.

تا هنوز روشن نیست که چرا با کتاب مقدس سیک ها در هند اهانت شده است. مقام های هندی نیز تا کنون در این مورد ابراز نظری نکرده اند.

هند با اکثریت هندوها یکی از کشورهای چندقومی در جنوب آسیا است که سیک ها و مسلمانان از اقلیتهای بزرگ آن به شمار می روند. این کشور گاهگاهی شاهد رویدادهای خشونتبار فرقه یی می باشد.

XS
SM
MD
LG