لینک های دسترسی

Breaking News

منابع مالی دهشت افگنی در پاکستان


حملۀ دهشت افگنی بر زیارت لال شهباز قلندر

بر اساس یک گزارش حکومت پاکستان که بدست رسانه های آنکشور رسیده، موج جنایات در پاکستان بشمول اخاذی، قاچاق و گروگان گیری بخاطر گرفتن جزیه، عمده ترین منابع مالی گروه های دهشت افگنی در آنکشور میباشد.

یک روزنامۀ پاکستانی روز پنجشنبه نوشته است که گزارش واحد نظارت مالی یا اف ام یو در پاکستان تحت عنوان "بررسی خطر ملی از مدرک پول شویی ویا قانونی ساختن پول سیاه و تمویل دهشت افگنی" حاوی جزییاتی است که چگونه گروه های دهشت افگنی برای مصارف فعالیت های جنایتکارانه شان پول بدست میآورند.

براساس این گزارش محرمانۀ ۴۵ صفحه ای ادارۀ خدمات استخباراتی وزارت مالیه پاکستان "منابع عمدۀ درآمد دهشت افگنان درپاکستان بشمول وجوۀ خارجی، مواد مخدر، گروگان گیری برای گرفتن پول، اخاذی از تجارت ها و دزدی موتر ها میباشد".

بر اساس این گزارش بیش از ۲۰۰ گروه های دهشت افگنی داخلی و خارجی میلیارد های دالر برای تمویل فعالیت های شان درآمد دارند.

براساس سایت انترنتی "خبر" که بخش هایی از گزارش را نشر نموده "مصارف سالانه گروه های دهشت افگنی از ۵ میلیون روپیۀ پاکستانی، معادل ۴۸ هزار دالر امریکایی تا ۲۵ میلیون روپیۀ پاکستانی، معادل ۲۴۰ هزار دالر میباشد".

سیستم حواله
براساس این گزارش گروه های دهشت افگنی از سیستم حواله، یک بدیل و یا سیستم موازی که خارج ار نظام بانکی متعارفی و چینل های مالی فعالیت مینماید نیر پول بدست میآورند. ازین سیستم بطور گسترده برای پول شویی استفاده میشود.

گزارش میافزاید بعضی از گروه های دهشت افگنی از مدرک فروش وسایل و تجهیزاتی که از ناتو به غارت میبرند نیز پولدار شده اند. این تجهیزات از طریق پاکستان به افغانستان فرستاده میشود. این مسیر ارزان ترین و مستقیم ترین راهی است که تجهیزات برای قوای ایالات متحده و ناتو در افغانستان فرستاده میشود اما یک راه آسیب پذیر بخاطر حملات جنگجویان میباشد.

پاکستان بخاطر پیشرفت اندک در مبارزه علیۀ تمویل گروه های دهشت افگنی مقصر شناخته شده است.


گزارش سال گذشتۀ وزارت خزاین ایالات متحده در مورد تمویل دهشت افگنان حاکیست که اکثر کروه های دهشت افگنی در پاکستان بشمول آن گروه هاییکه " تهدید مستقیم به منافع ایالات متحده و متحدین ما در منطقه" میباشند فعالیت های شانرا از طریق تجارت های غیر قانونی و موسسات خیریه تمویل مینمایند.

تحلیل گران میگویند حکومت پاکستان علاقمندی کمی برای قطع منابع مالی جنگجویان در آنکشور نشان میدهد. اما مقامات پاکستان میگویند حکومت آنکشور کوشش زیاد در برخورد با این مسأله مینماید.

بانک مرکزی پاکستان سال گذشته به بانک های تجارتی دستور داد تا دارایی های ۴ هزار حسابات شخصی و تجارت ها را بدلیل ارتیاط داشتن به گروه های دهشت افگنی قید نماید.

تحلیل گران میگویند پاکستان بخوبی از منابع مالی گروه های دهشت افگنی آگاهی دارد ولی اقدامات کافی برای جلوگیری از آنها نمیکند.

گزارش: نور زاهد - صدای امریکا

برگردان: احد عزیززاده

XS
SM
MD
LG