لینک های دسترسی

Breaking News

پاکستان، افغان های پشتون و مهاجرین را هدف قرار میدهد


پس از آنکه نیروهای پاکستانی به دنبال انفجارات انتحاری عملیات ضد دهشت افگنی را در ماه فبروری در سراسر آن کشور آغاز کردند، رهبران پشتون شکایت کرده اند که پشتون ها در پاکستان به ویژه در ایالت پنجاب، هدف آزار و اذیت و تبعیض نژادی قرار گرفته اند.

روزنامۀ واشنگتن پُست با نشر مطلبی نگاشته است که به پشتون ها در ایالت پنجاب اکثراً به دیدۀ مظنون خارجی دیده میشود وبرخی ها آنان را افراد قبایلی پس مانده یا مهاجرینی میخوانند که علاقمندی شدید به جنایت و خشونت دارند.

در ساحات که افغان های پشتون مهاجر زندگی میکنند با وارد شدن وسایط نظامی نیروهای پاکستانی، کودکان پراکنده شده و جوانان در هراس به سر میبرند.

آنعده تندروان افغان و پشتونِ که مسوولیت بمگذاری های اخیر در پاکستان را بر عهده گرفتند که جان بیش از ۱۲۵نفر را در شهر لاهور پاکستان گرفت، پشتون های مهاجر را بیشتر در محراق شک و تردید قرار داده است.

سید ظفرشاه، قانونگذار در شمالغرب پاکستان به واشنگتن پست گفته است که صد ها پشتون تحت نام دهشت افگنی توقیف شده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. " ما نگفته ایم که تمامی پنجابی ها دهشت افگن اند با آنکه طالبان پنجابی در بمگذاری ها شامل بوده اند. این تعصب فقط نفرت را گسترش خواهد داد."

واشنگتن پُست از انور خان، یک میوه فروش مهاجر افغان که یک دهه پیش به لاهور مهاجر شده نقل کرده که گفته است" مقامات فکر میکنند که هر پشتو زبان یا مهاجر است و یا هم دهشت افگن. ما هدف قرار گرفته ایم اما ما نیز از این انفجارات صدمه دیده ایم."

این بار پس از بمگذاری ها، پولیس ساحات پشتون نشین در پنجاب را هدف قرار داده و بازار ها را نظارت و تلاشی خانه به خانه را انجام میدهد.

بر اساس این گزارش، در سراسر پاکستان، بیش از صد نفر کشته شده و صد ها نفر دیگر به ظن دهشت افگنی، توقیف شده است. گفته میشود که اکثریت این افراد افغان بوده اند. مقامات پاکستانی گفته اند که رهنمای افغانِ حمله کنندۀ لاهور نیز در این میان توقیف شده است.

حملات اردو بر دو سوی مرز

از جانب دیگر، اردو پاکستان گفته است که کمپ های تندروان مظنون را در هر سوی مرز هدف قرار داده که مناطق قبایلی پشتون نشین است. تندروان از این مناطق منحیث پناهگاه و طرح حملات بر حکومات کابل و اسلام آباد استفاده میکنند.

هفتۀ گذشته رهبران پشتون شکایات متعددی از آزاد و اذیت را در ایالت پنجاب مانند راولپندی دریافت کردند، شهری که بیجاشدگان منطقه شمالغربی به آن مهاجر شده اند. باشندگان در این شهر گفته اند که نیروهای امنیتی، مردان پشتو زبان را بدون هیچ دلیلی توقیف میکنند.

در یکی از بازار ها حتی نامۀ دست به دست شده که از مردم در آن خواسته شده بود تا در مورد هر آن کسی که لباس پشتون ها را به تن داشته، پشتو صحبت میکرده و یا میوه خشک میفروشد، به پولیس راپور دهند. اما پولیس پنجاب پس از نشر آن نامه در انترنت، گفت که این پیام بازتاب دهندۀ سیاست پولیس نیست.

برخی منتقدین حتی در مورد تجزیه فدارل در ساحات قومی می اندیشند که یک موضوع بسیار حساس در پاکستان است. در سال ۱۹۷۱بنگالی های که به حاشیه رانده شده بودند توانستند از پاکستان جدا شوند و بنگله دیش را ایجاد کنند.

گزارش: واشنگتن پُست

XS
SM
MD
LG