لینک های دسترسی

بیست نفر کشته در حملات راکتی امریکا بر مناطق قبایلی پاکستان


بیست نفر کشته در حملات راکتی امریکا بر مناطق قبایلی پاکستان

مامورین پاکستانی میگویند در دو حمله راکتی ایالات متحده علیه تندروان مستقر در وزیرستان جنوبی در پاکستان حداقل ۲۰ نفر کشته شده اند.

مامورین استخباراتی میگویند این راکت ها به روز چهارشنبه پی درپی از طیاره بدون پیلوت فیر شده، دو راکت به یک موتر و دو راکت دیگر به یک تعمیر در قریه "زوی ناری" در منطقه شوال اصابت نمود.

هویت کشته شدگان هنوز معلوم نیست. ولی گفته میشود گروه حقانی و تندروان خارجی و حفیظ گل بهادر که یکی از جنگ سالاران پاکستانی میباشد، در آن ساحه مستقر می باشند.

XS
SM
MD
LG