لینک های دسترسی

Breaking News

کمک های چندین میلیون دالری ایالات متحده به خیبر پشتون خوا


حکومت ایالات متحده و خیبر پشتون خوا، پیروزی شان را در رسیدگی به آسیب دیدگان سیلاب و تنش ها در ساحۀ مالاکند دیویژن ایالت خیبر پشتون خوا تجلیل کردند. درطول چند سال گذشته حکومت ایالات متحده بیش 450 میلیون دالر کمک های بشری را مستقماً به آسیب دیدگان از طریق پروژه های غذا، آب ، سرپناه و سایر خدمات اولیه، فراهم کرده است. ایالات متحده امریکا ضمن توزیع پول نقد به خانواده های نیازمند ، برای اطفال فامیل های بیجاشده به اعمار مکاتب نیز پرداخته و مصارف یک سالۀ بیش از 7 هزار محصل در مالاکند دیویژن را نیز پرداخت کرده است.

حکومت ایالات متحده در بخش های احیای زیربنا ها، و توزیع مواد مورد نیاز به دهاقین دولت خیبر پشتون خوا نیز کمک کرده است.

XS
SM
MD
LG