لینک های دسترسی

Breaking News

بن بست بین استخبارات پاکستان و تلویزیون جیو


سازمان عفو بین الملل می گوید تلاش ها به منظور توقف نشرات شبکۀ تلویزیونی جیو در پاکستان، نمایانگر حملۀ جدی بر آزادی بیان در آن کشور است.

این گروه حقوق بشری، طی یک نامۀ سرباز به نواز شریف صدراعظم پاکستان، خواهان تحقیقات در مورد ادعا های مبنی بر دخالت سازمان استخباراتی پاکستان در حمله بر خبرنگار جیونیوز شده است.

تقابل میان جیونیوز، قوی ترین شبکۀ خبری پاکستان و ادارۀ استخبارات نظامی پاکستان پس از آن ایجاد شده یک خبرنگار و نطاق برجستۀ آن شبکه در ششمین تلاش سؤ قصد، هدف گلوله قرار گرفت.

میر، به ایاز گل، خبرنگار صدای امریکا در اسلام آباد، در بارۀ تکتیک های ادعا شدۀ آی ایس آی به خاطر توقف نشرات جیو صحبت کرد.

آقای میر گفت "تنها آزادی مطبوعات نیست، آیندۀ ژورنالیزم تحقیقاتی نیز در پاکستان در معرض خطر قرار دارد. اما فکر می کنم که اکثریت خبرنگار های مسلکی، اکثر خبرنگار های که کار می کنند منصرف نشده اند. من خود منصرف نشده ام."

جیو، آی ایس آی و رئیس آن اداره را در توطیه علیه حامد میر متهم کرد. این امر خشم عامه را علیه شبکۀ جیو تحریک کرد و شبکه های رقیب، جیو را به گزارش دهی غیرمسؤولانه متهم کردند.

بعدتر، جیو از آی ایس آی معذرت خواهی کرد اما این مسئلۀ تا هنوز حل نشده است.

در حالیکه خبرنگاران تا هنوز هم در جا ها مختلف تهدید می گردند، کارشناسان مثل عابد سولری می گوید رسانه های خبری پاکستان نیز باید در اجتماع خود نظم را ایجاد کنند.

عابد سولری گفت "اساساً مالکین رسانه ها اند که در نهایت تصمیم گیرندۀ پالیسی نشراتی شبکه ها اند. این وظیفۀ نطاق و یا هم خبرنگار نیست. وظیفۀ مالک و گروه هیات مدیره است. اگر آنها تصمیم می گیرند که داخل این بازی ملامت بار، اتهام آمیز و ضد اتهامات نگردند، واضحاً می توان نوعی از صلح و سلم را بین آنان مشاهده کرد. اما متاسفانه همچو چیزی اتفاق نمی افتد."

اخلاق خبرنگاری

حامد میر این را هم می گوید که متاسفانه شاهد یک فقدان اخلاق ژورنالیستیکی در پاکستان است.

حامد میر گفت "هیچ منشور اخلاقی در عرصۀ رسانه های پاکستانی وجود ندارد و به همین دلیل است که برخی افراد غیر مسلکی در این عرصه از آن سود می برند."

معید یوسف، از انستیتوت صلح واشنگتن می گوید آنانیکه با حامد میر در افتاده اند در سمت بازنده ها قرار دارند.

آقای یوسف گفت "بر حکومت پاکستان است که در این عرصه وضاحت دهد. پس از آن، واضح است، آنچه قانون در قبال عکس العمل علیه جیو اجازه می دهد؛ و آنهم اگر نیاز افتد تا اقدامات جدی را علیه آن شبکه روی دست گیرند؛ فکر نمی کنم که کار عاقلانۀ باشد به خاطریکه حکومت پاکستان تا هنوز در این رابطه وضاحت نداده است."

آقای میر می گوید با وجود مشکلات و تهدید های که متوجه زندگی او است، پاکستان را رها نخواهد کرد و به کارش منحیث ژورنالیست تحقیقاتی ادامه خواهد داد.

گزارش: کوکب فرشوری
ترجمه: قدیر مشرف
XS
SM
MD
LG