لینک های دسترسی

استعفای کابینۀ فلسطین


استعفای کابینۀ فلسطین

کابینه فلسطین به حیث بخشی از تغییر درنظرگرفته شدۀ می باشد که سلام فیاض، صدراعظم انتظار دارد در سِمتش باقی بماند.

مأمورین می گویند کابینه فلسطین استعفای خویش رابه محمودعباس، رییس اداره خود گردان فلسطین تقدیم کرد. توقع می رود که وی به آقای فیاض تشکیل صلاحیت حکومت کابینه را در مشوره با جناح های مختلف فلسطینی اعطاء کند، روندی که به طور احتمال چندین هفته بطول انجامد.

آقای عباس به تغییر کابینه بعد از گذشت چند روز از شکست اقتدار حسنی مبارک، رییس جمهور مصر تحت فشار یک قیام عمومی موافقه کرده است. قیام مصر تقاضاهای اصلاحات سیاسی در بخش های دیگر جهان عرب را آغاز کرده است.

حکومت آقای عباس مستقر در رام الله، نیز طرح های برپایی انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی که از دیرزمانی انتظار آن می رفت را اعلام کرد.

اما، گروه تندرو حماس که غزه را اداره می کند، طرح های اعلام شده را رد کرده می گوید حاکمیت آقای عباس را که مدت زمان آن درسال 2009 خاتمه یافت اما به طور نامعین تمدید گردید، قبول ندارد.

XS
SM
MD
LG