لینک های دسترسی

استقبال مردم فلسطین از محمود عباس رئیس ادارۀ خود گردان آن کشور


استقبال مردم فلسطین از محمود عباس رئیس ادارۀ خود گردان آن کشور

محمود عباس رئیس ادارۀ خودگران فلسطین به روز یک شنبه به جمعیت متشکل از هزاران فلسطینی در شهر رام الله کرانۀ غربی گفت که بعد از پیشکش نمودن پیشنهاد به رسمیت شناختن فلسطین در سازمان ملل متحد "بهار فلسطین" آغاز شده است.

از آقای عباس در برگشت به کشورش، مانند یک قهرمان استقبال به عمل آمد. آقای عباس در نشست سالانۀ اعضای سازمان ملل متحد، به درخواست ایالات متحده و اسرائیل مبنی بر ترک پیشنهاد به رسمیت شناختن فلسطین پشت پا زده و در عوض از مجمع عمومی آن سازمان خواست تا کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

گروه چهار برای شرق میانه که متشکل از ایالات متحدۀ امریکا، ملل متحد، اتحادیۀ اروپا و روسیه می باشد، از اسرائیل و فلسطین خواسته است تا مذاکرات صلح را در جریان یک ماه دیگر از سرگرفته و تا یک سال آینده به توافقی دست یابند.

افیگدرو لیبرمن، وزیر خارجۀ اسرائیل از این طرح استقبال نموده است، ولی ریاض الملکی، وزیر خارجۀ فلسطین این اقدام را غیر مثمر توصیف می کند زیرا طرح یاد شده در برگیرندۀ توقف اعمار شهرک های اسرائیلی نمی باشد.

XS
SM
MD
LG