لینک های دسترسی

Breaking News

بزرگان قبایلی: نظامیان پاکستانی از ساحات قبایلی بیرون شوند


در این نشست حدود ۳۵۰ بزرگ قومی دو سوی خط دیورند شرکت داشتند

بزرگان قبایل ساکن در دو سوی خط دیورند روز سه شنبه با برگزاری "جرگۀ صلح و برادری قبایل" در ولایت ننگرهار خطاب به حکومت پاکستان گفتند که قبایل دهشت افگن نیستند و حصار کشی در امتداد دیورند برای آنان قابل تحمل نیست.

زر جان شینواری، رئیس قبایل و هفت ایجنسی پاکستان در این نشست گفت " دو برادرم در آن سوی خط دیورند و سه برادرم در این اینسوی خط زیست دارند. پس در سرحد نه ساختمان می‌خواهیم و نه کتاره. پاکستان و جهانیان بدانند که ما نمی خواهیم اقوام دو سوی خط دیورند از هم جدا شوند".

آقای شینواری گفت "پاکستان در ساحات قبایلی خانه های آباد را ویران می کند و می خواهد که در ساحات قبایل سرحدی و قبایل آزاد برای داعش گارنیزیون بزرگ بسازد. جنگ بسیار طولانی شد و ما دیگر جنگ نمی‌خواهیم".

بزرگان قبایلی، آشکارا حکومت پاکستان را به سرکوب و کشتار قبایل دو سوی خط دیورند متهم کرده گفتند که حکومت و ادارۀ ناظر پاکستانی می‌خواهند که نسل‌های قبایل را به گودال جهالت سوق دهند.

داکتر حیات مسعود یکی از بزرگان قبایلی وزیرستان گفت که قبایل در وزیرستان محکوم بوده و صدای خود را بلند کرده نمی‌توانند.

در چند دهۀ گذشته به گفتۀ شرکت کنندگان این نشست بیش از ۸۵۰۰ بزرگ قومی و افراد صاحب رسوخ قبایلی در دو سوی خط دیورند کشته شده اند که به گفتۀ آنان مسوول کشتار شمار زیاد آنان، حکومت به ویژه نظامیان پاکستانی می‌باشند.

بزرگان اقوام سرحدی افغانستان نیز که در این نشست شرکت کرده بودند،از حکومت پاکستان خواستند که از کشتار و اعمال محدودیت بر قبایل دست بردارد.

جهان زیب مومند یکی از بزرگان مومند ولایت ننگرهار گفت که نظامیان پاکستانی عمداً روستاهای مرزی افغانستان را زیر آتش توپخانه و راکت می‌گیرند تا ساکنان از آن مناطق فرار کنند. سپس به گفتۀ آقای مومند، نظامیان پاکستانی به سمت روستاهای متروک پیشروی کرده آن را تصرف می کنند.

در پایان این نشست یک فیصله نامۀ هفت ماده ای صادر شد که بر حفاظت از جان و مال قبایل دو سوی خط دیورند تاکید داشت. در این فیصله نامه آمده است که قبایل دهشت افگن نه بلکه قربانیان دهشت افگنی اند.

همچنان این فیصله نامه خواستار خروج نظامیان پاکستانی از ساحات قبایلی شده است و اسلام آباد را به پرهیز از حصار کشی در امتداد دیورند ترغیب کرده است.

رفت و برگشت بدون ویزای ساکنان مناطق قبایلی در امتداد خط دیورند و نیز فراهم آوری زمینۀ تحصیل از سوی حکومت افغانستان برای جوانان قبایلی از مواد دیگر این فیصله نامه است.

در این فیصله نامه همچنان آمده است که در آینده لویه جرگه برای حل مشکلات قبایل دو سوی خط دیورند برگزار شود.

XS
SM
MD
LG