لینک های دسترسی

Breaking News

نگرانی ها از آزار و اذیت زنان در صفوف پولیس


وزارت امور داخله در نظر دارد که در سال روان، حدود حدود پنج هزار زن را در صفوف پولیس ملی جذب کند

څارنوالی منع خشونت علیه زنان در ولایت بلخ می گوید که زنان در صفوف نیرو های پولیس مورد ازار و اذیت جنسی قرار می گیرند و به همین دلیل زنان حاضر نیستند تا دوشادوش با مردان در صفوف پولیس ملی کار کنند.

فوزیه حمیدی، څارنوال منع خشونت علیه زنان در بلخ می گوید که درجریان سال جاری دو مورد تجاوزعلیه زنان در صفوف پولیس را ثبت نموده که یک مورد آن را به محکمۀ استیناف محول ساخته است.

خانم حمیدی همچنان مداخلات زورمندان را یکی از دلایل عدم رسیدگی به دوسیه های پولیس زن میداند.

اما مقام های امنیتی در بلخ می گویند که تا حال هیچ نوع قضیۀ خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان را ثبت ندارند و سخنگوی پولیس بلخ میگوید که ثبت نام زنان در صفوف پولیس ملی افزایش یافته است.

در حال حاضر حدود هفتاد محصل زن در مرکز تعلیمی پولیس در شمال افغانستان، مشغول فرا گرفتن مهارت های مسلکی پولیس می باشند. حضور زنان در صفوف نیروهای پولیس یک نیاز جدی برای حاکمیت قانون و تامین امنیت به شمار میرود.

مقام های مرکز تعلیمی پولیس در شمال افغانستان از ایجاد فضای مصؤن برای زنان شامل در پولیس خبر داده اند.

در عین حال، وزارت امور داخلۀ افغانستان می گوید، امیدوار است که در سال روان، حدود پنج هزار زن را در صفوف پولیس ملی جذب کند.

XS
SM
MD
LG