لینک های دسترسی

Breaking News

پنجمین واقعۀ مثبت پولیو در افغانستان ثبت شد


فلج تداوی ندارد و تنها راه گریز از آن دو قطره واکسین پولیو از راه دهن است.
فلج تداوی ندارد و تنها راه گریز از آن دو قطره واکسین پولیو از راه دهن است.

مسوولین معافیت کتله یی وزارت صحت عامه از واقعۀ تازۀ مثبت پولیو در ولسوالی شاه ولی کوت کندهار خبر دادند.

اینبار طفل مصاب، یک دختر ۱۲ ماهۀ است که به گفتۀ مسوولین صحت به خاطر "غفلت خانواده و ناامنی" فلج شده است.

مسوولین معافیت کتله یی وزارت صحت می گویند که این طفل دوزهای واکسین پولیو را در کمپاین ها و برنامه های روز مره نگرفته است.

گلا خان ایوب معاون معافیت کتلوی به صدای امریکا گفت که این خانواده با واکسین کردن طفل شان همیشه مخالفت کرده و هیچ دوز واکسین پولیو را به این طفل نداده اند.

آقای ایوب به رادیوآشنا گفت"اخیراً یک واقعه مثب پولیو در قریه مرغُندر ولسوالی شاه ولی کوت کندهار ثبت شده که رقیه ۱۲ ماهه می باشد. به تاریخ 4 اپریل فلج در نزد وی تاسس کرد که پس از گرفتن سمپل به تاریخ 7 همان ماه، در پنجم ماه می تثبیت شد که به پولیو مصاب است."

معاون ریاست معافیت کتله یی وزارت صحت می گوید "هردو پا وهر دو دست این طفل فلج می باشد."

برخی خانواده ها در مناطق مختلف افغانستان، با زیر تاثیر قرار گرفتن تبلیغات نادرست در مورد واکسین پولیو، مانع تطبیق واکسین در نزد اطفال شان می گردند.

مقامات صحت افغانستان می گویند که باوجود بلند رفتن سطح آگاهی مردم آن کشور، تاهنوز هم مناطق وجود دارد که اهالی آن تطبیق واکسین پولیو را خلاف شریعت و دین می دانند.

آقای ایوب می گوید که اکنون والدین این طفل درک کرده اند که در اثر غفلت خود آنان و ممانعت از تطبیق واکسین به طفل شان"، دختر خورد سال شان فلج شده و اکنون باید تمام عمر خود را در بستر و معلول بگذراند.

اگر می خواهید اطفال تان به سرنوشت این طفل ۱۲ ماهه دچار نشود، آنان را واکسین کنید.
اگر می خواهید اطفال تان به سرنوشت این طفل ۱۲ ماهه دچار نشود، آنان را واکسین کنید.

وزارت صحت افغانستان ماه گذشته اعلام کرد که به خاطر موفقیت بیشتر برنامۀ تطبیق واکسین پولیو، از نقش علمای دین استفاده می کنند تا با حضور آنان در جریان کمپاین های واکسین، مردم اطمینان حاصل کنند که تطبیق واکسین پولیو "خلاف دین و شریعت اسلام نمی باشد."

برنامه های تطبیق واکسین پولیو دربرخی از ولسوالی های ولایت کندهار به دلیل ناامنی به صورت درست تطبیق نمی گردد و ناظرین نیز نمی توانند از آن ساحات نظارت کنند.

در کمپاین اخیر پولیو، مخالفین مسلح دولت در ولسوالی های ریگستان وشورابک کندهار مانع تطبیق واکسین پولیو شدند.

داکتر میوند مسوول افهام و تفهیم معافیت کتلوی نیز تایید می کند که به خاطر ناامنی ها در ولسوالی شاه ولی کوت، مشکلات از لحاظ کمی و کیفی در برنامۀ تطبیق واکسین وجود داشته و آنان نیز نمی توانند به درستی از روند تطبیق واکسین نظارت کنند.

آقای میوند گفت"کمپاین های واکسین صورت میگیرد اما به بسیار کیفیت ضعیف چون ما درآنجا ارزیابی ونظارت خوب هنوز نداریم کارمندان بخش نظارت از شهر کندهار به سبب ناامنی در آن ساحه برای نظارت رفته نمی توانند به همین دلیل کیفیت کمپاین ها درآن ولسوالی فوق العاده ضعیف است."

دردسمبر سال گذشته میلادی نیز درهمین ولسوالی یک واقعه مثبت پولیو شناسایی شده بود که به فلج شدن یک طفل انجامیده بود.

گردش ویروس پولیو درسال ۲۰۱۳ در ولایت کندهار متوقف شده بود اما درسال ۲۰۱۴ به سبب ناامنی ها و دست نیافتن کارمندان به برخی از مناطق آن ولایت، گردش این ویروس دوباره آغاز گردید و تا حال هم ادامه دارد.

از آغاز سال جاری میلادی یک واقعه مثبت پولیو در هلمند،سه واقعه درکنر وواقعه پنجم در کندهار شناسایی وثبت گردید.

XS
SM
MD
LG