لینک های دسترسی

Breaking News

تدابیر تازه برای تطبیق مسلکی تر واکسین پولیو


برنامۀ آگاهی دهی قبل از آغاز تطبیق واکسین در هرات

مسؤولین معافیت کتلوی در حوزه غرب می‌گویند که بیش از ۵۰ درصد کارمندان تطبیق‌کنندۀ واکسین پولیو در هرات برکنار شده اند.

داکتر غلام‌احمد دانش مسؤول دفتر معافیت کتلوی می‌گوید این افراد که شامل همآهنگ کنندگان، سوپروایزران، رضاکاران و شماری از کارمندان صحی بودند که به دلیل سهل‌انگاری در تطبیق و نظارت از جریان روند تطبیق واکسین، از کار سبکدوش شده اند.

به گفتۀ آقای دانش، کار بی‌کیفیت آن افراد سبب شده بود که دستاوردهای آنان ضعیف شود، در حالی که تلاش بر این است تا کارمندان با تمام قوت تلاش کنند که به هدف این نهایی دست یابند.

داکتر دانش تأکید می‌کند که بعد از این افرادی را برای پیشبرد کمپاین‌های تطبیق واکسین پولیو در هرات استخدام خواهند کرد که به طور کامل در برنامه‌های آگاهی دهی حضور داشته باشند.

آقای دانش می گوید آنان به خاطر بی علاقگی همآهنگ کنندگان، سوپروایزران و رضاکاران در برنامۀ تطبیق واکسین و آگاهی دهی، تصمیم گرفتند به گونۀ حتمی و صد درصد در برنامه های آموزش دهی حضور یابند "در غیر آن صورت به افرادیکه بخواهند به گونۀ خود سر و بی علاقه در برنامه ها حضور یابند، اجازۀ شرکت در برنامه نخواهند داد."

مسؤولین ریاست صحت عامۀ هرات نیز می‌گویند که در گذشته شماری از کارمندان این اداره در کمپاین‌ها سهم می‌گرفتند که به دلیل داشتن دو شغل نمی‌توانستند برنامه تطبیق واکسین پولیو را به خوبی پیش ببرند.

جدیت برای حضور در برنامه های آگاهی دهی

به گفتۀ ریاست صحت عامۀ هرات مصروفیت کارمندان صحی در دو وظیفه سبب شده بود که در شماری از مناطق اطفال از پوشش تطبیق واکسین فلج محروم شوند.

تطبیق درست واکسین می تواند در امر محو پولیو در افغانستان بیشتر کمک کند
تطبیق درست واکسین می تواند در امر محو پولیو در افغانستان بیشتر کمک کند

فاروق شاه اکبری مسوول آگاهی دهی این اداره به رادیو آشنا صدای امریکا می‌گوید که نظر به هدایت وزیر صحت عامه افغانستان قرار شده افرادی را شامل کمپاین های NID نمایند که شغل دومی نداشته باشند."

آقای اکبری می گوید "در گذشته آمرین کلینک ها و مدیران اداری کلینیک ها در ولسوالی ها در برنامه واکسین بودند و چون نمیتوانستند به خوبی به این موضوع رسیدگی کنند ما این افراد را حذف کردیم و بجای آنان کارمندان صحی بخش جامعه و مسؤولین رضاکاران در منطقه را جایگزین کردیم تا بتوانیم این در دوره های جدید واکسیناسیون از گذشته موفق تر باشیم".

غلام سخی یک تن از همآهنگ کنندگان برنامۀ واکسین پولیو در ولسوالی گذره هرات نیز با استقبال از این موضوع می‌گوید حضور افراد تطبیق‌کننده واکسین در برنامه‌های آگاهی‌دهی، کمکی بزرگ به برگزاری بهتر کمپاین‌ها در مناطق دوردست می کند.

آقای سخی می گوید" قبلا سوپروایزر بودم و حالا بعنوان کوردیناتور هستم و بنظر من باید کوردیناتور در زمان برگزاری ورکشاپ حاضر باشد چون هر کمپاین از خود یک استراتژی دارد و کمپاین روز به روز به شکل بهتری به ما تدریس می شود و ما را بهتر می تواند به شیوۀ کارمان رهنمایی کند تا بتوانیم خدمت بهتری برای اولاد این وطن داشته باشیم".

ایجاد شغل اضافی

معصومه حیدری آگاه مسایل اجتماعی نیز این حرکت مقام‌های صحی را گامی موثر در راستای تطبیق هر چه بهتر واکسین پولیو بر اطفال، بلند رفتن سطح آگهی مردم و ایجاد اشتغال در بین افراد در محلات عنوان می‌کند.

خانم حیدری می گوید" این یک کار خوب هست چون هم برای افرادیکه بیکار اند ایجاد شغل میکند و هم افرادی که برای تطبیق واکسین پولیو انتخاب می شوند آشنایی بیشتری با همان منطقه دارند و هیچ طفلی از واکسین پولیو باز نمیماند."

این آگاه مسایل اجتماعی می گوید با این شیوه هر کسی میتواند به درستی به کار خود رسیدگی کند یعنی فردی که آمر کلینک است به کار خود میرسد و فردی که مسؤول تطبیق واکسین است و تنها همین شغل را دارد به درستی به وظیفه و مسؤولیت خود رسیدگی می تواند".

هم اکنون در مناطق شهری و ولسوالی‌های پانزده گانل ولایت هرات ، ۷۲ همآهنگ کننده، ۱۴۸ سوپروایزر و نزدیک به ۱۲۰۰ رضاکار برنامه واکسیناسیون پولیو را به پیش می‌برند.

XS
SM
MD
LG