لینک های دسترسی

Breaking News

وزارت صحت: مردم در تطبیق واکسین پولیو همکاری کنند


انداختن تنها دو قطره واکسین از راه دهن می تواند زندگی دختران و پسران تان را از مرگ نجات دهد.

تیم های تطبیق واکسین پولیو به دروازه های مردم می روند تا اطفال را واکسین کنند اما تا هنوز هم در برخی مناطق، مردم به واکسین کردن اطفال شان علاقمندی نشان نداده و آن را جدی نمی گیرند.

فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه در صحبت ویژه با رادیوآشنا صدای امریکا گفت که برنامه تطبیق واکسین پولیو برای بهبود صحت اطفال است و اگر مردم در این قسمت همکاری کنند و برنامه ها تطبیق شود، اطفال شان از صحت خوب برخورد دار می شوند و اگر همکاری نکنند اطفال شان یا معیوب شده یا هم حیات خود را از دست می دهند.

آقای فیروز علاوه کرده گفت"تمام خانواده ها با ما همکاری کنند تا اطفال عاری از مرض و با صحت خوب داشته باشند."

میوند مسوول افهام وتفهیم برنامۀ واکسین پولیو نیز از مردم می خواهد مانع واکسین اطفال شان نشوند و اطفال زیر سن پنج سال شانرا در وقت و زمان معین آن واکسین کنند.

مسوول افهام وتفهیم برنامۀ واکسین پولیو گفت"تمام خدمات صحی به فایده جامعه است این نه کدام پروگرام دولت است، نه پروگرام کدام اداره بین المللی است این پروگرام جامعه است دونر های بین المللی به ما پیسه واکسین را میدهد پیسه انتقال ونگهداری واکسین را میدهد و آنها به ما میگویند که مردم تان باید خود شان واکسین کنند وما به مردم معاش نمیدهیم و این کار خودی شما است، طفل های خودتان است باید خودتان واکسین کنید"

آقای میوند تاکید می کند که اگر مردم مانع واکسین می شوند درحقیقت به ضرری خود شان تمام می شود "نه به ضرر دولت ویا کسی دیگری" و واکسین فقط "به خاطر جلوگیری از فلج اطفال است وکدام هدفی دیگری ندارد."

مشکلات اجتماعی و فرهنگی پولیو

اما در سالهای گذشته که خدمات واکسیناسیون اطفال به دلیل ناامنی ها و جنگها در نقاط مختلف افغانستان کم بود شماری از اطفال درنتیجۀ واکسین نکردن فلج شده اند و یک قسمت از عضو آنان معیوب شده است.

این افراد که اکنون جوان شده اند به خاطر فلج بودن یک عضو بدن شان با مشکلات فراوانی در زندگی مواجه می باشند.

پروانه دختری جوانی است که به خاطر عدم تطبیق واکسین پولیو فلج شده می گوید "چون که بیماری فلج یا پولیو زندگی انسان را تباه می سازد و تداوی هم ندارد برخی از خانواده ها که میگویند واکسین به اطفال ما نقص میرساند این طور نیست وباید کوشش کنند که همیشه طفل خود را واکسین کنند و اگر این کار را نکنند زندگی اطفال شان خراب میشود و این خواهش را از آنها دارم که زیاد کوشش کنند و متوجه باشند."

درحال حاضر تیم های تطبیق واکسین در نقاط مختلف افغانستان برای سهولت مردم وجود دارند تا آنان به نزدیک ترین کلینیک مراجعه کرده و اطفال زیر سن پنج سال شانرا واکسین کنند.

از آغاز سال جاری تا حال یک واقعه مثبت پولیو در ولایت هلمند و سه واقعه آن در ولایت فراه ثبت شده است و چهار طفل در اثر عدم تطبیق واکسین پولیو فلج شده اند.

XS
SM
MD
LG