لینک های دسترسی

Breaking News

رضاکاران واکسین در برخی مناطق از سوی طالبان تعین می شوند


تنها با دو قطره واکسین حیات اطفال زیر سن پنج سال تان را از فلج دایمی نجات دهید.

مسوولین واکسیناسیون وزارت صحت عامه می گویند که دربرخی از مناطق تحت کنترول گروه طالبان، کارمندان رضا کار تطبیق واکسین، توسط طالبان تعین می شوند.

سردار محمد پرویز، رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت عامه به صدای امریکا گفت که در برخی مناطق طالبان به کارمندان آموزش دیده از سوی وزارت اجازه تطبیق واکسین پولیو را می دهند ولی در برخی ساحات این روند عملی نمی شود.

آقای پرویز گفت "در آن ساحات که تفاهم با طالبان صورت میگیرد و در برخی جاها اجازه می دهند افرادی را که ما آموزش میدهیم واکسین را تطبیق کنند؛ افراد کمپاین باید از خود محل باشد."

به گفتۀ رئیس معافیت کتله یی وزارت صحت عامه "در جاهاییکه تحت کنترول طالبان میباشد، آنان افراد خود را به ما روان میکنند وما آنها را مثل دیگر کارمندان آموزش می دهیم و آنان دوباره به ساحات خود میروند."

آقای پرویز تایید میکند که طالبان در برخی مناطق به تیم های نظارت کننده اجازه می دهند از روند تطبیق واکسین نظارت کنند اما در برخی مناطق به تیم های نظارت کننده اجازه داده نمی شود.

رئیس معافیت کتلوی می گوید که دربعضی از مناطق تحت کنترول طالبان ومناطق ناامن، گروه طالبان بعضا کمپاین واکسیناسیون را متوقف میکنند اما در برخی حالات در همان مناطق به گفتۀ داکتر پرویز، "مشکلات میان طالبان و حکومت سبب متوقف شدن این روند میگردد."

اطمینان از تطبیق واکسین در مناطق ناامن

به گفته آقای پرویز،در جاهای که طالبان خواهان تطبیق واکسین پولیو می شوند این وزارت مطمین است که کمپاین پولیو صد فیصد تطبیق می گردد.

اما فوزیه کاکر، معاون شورای ولایتی زابل این اظهارات را رد کرده می گوید که طالبان در قسمت واکسیناسیون هیچ نوع همکاری نمی کنند و در زابل نیز هیچ کمکی نکرده اند.

خانم کاکر گفت"به هیچ وجه نی. شاید این یک دروغ محض باشد بلکه طالبان کارمندان صحی کمپاین ها را در هرجاییکه با آنان رو به رو شوند، از بین می برند."

معاون شورای ولایتی زابل به این باور است "در صورتیکه طالبان با حیات کارمندن صحی بازی می کنند، هرگز باآنان همکاری نمی کنند."

خانم کاکر علاوه می کند " مشکل است باور کرد که خدمات واکسیناسیون در ولایت زابل به درستی تطبیق می شود، شش ولسوالی ناامن است خدمات صحی در آنجا به صورت درست هیچ عرضه نمی شود."

گل محمد، رئیس صحت عامه پکتیا نیز می گوید، که کارمندان رضا کار آموزش دیده در بخش واکسیناسیون از سوی طالبان استخدام نشده و به مسوولین صحت معرفی نمی شود.

به گفتۀ رئیس صحت پکتیا آنان خود رضا کار ها را در ولسوالی ها استخدام کرده و به هیچ موردی بر نخورده اند که نفری از سوی طالبان استخدام شده باشد و یا از آنها ما کمک خواسته باشند.

اما آقای گل محمد تاکید می ورزد که در هیچ موردی در تطبیق واکسین در آن ولایت با مزاحمت طالبان نیز مواجه نشده اند."

رئیس صحت پکتیا می گوید که قبل از هر برنامۀ تطبیق واکسین ازطریق برنامه آگاهی دهی به موسفیدان و ملا امامان فواید واکسین تشریح می شود و کارمندان صحی از آنان خواهان تطبیق واکسین میشود.

به گفته ریس صحت عامه پکتیا، خدمات واکسیناسیون به ویژه پولیو درتمام نقاط آن ولایت، حتی مناطق که مشکلات اندک امنیتی را هم دارا می باشد، تطبیق شده است.

پولیو یک بیماری فلج کننده و کشندۀ دورۀ طفولیت بوده که هیچ تداوی ندارد اما با تنها دو قطره واکسین می توان جلو ابتلای آن را گرفت.

XS
SM
MD
LG