لینک های دسترسی

ختم جلسات ناتو در پرتگال


ختم جلسات ناتو در پرتگال

رهبران غربی روز شنبه در جلسۀ ناتو اقدامات جدید دفاعی اروپا را مورد استقبال قرار دادند که شمولیت روسیه نیز در آن گنجانیده شده است.

ولی روسیه دعوت نامۀ تأریخی ناتو را بخاطر شمولیت در حلقۀ محافظوی اروپا ،علیه حملۀ راکت توسط ایران ، قبول ننمود.

براک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده یک روز قبل برای ایجاد سیستم دفاع راکتی در اروپا، حمایت ناتورا بدست آورد.

آقای اوباما تصمیم روسیه را روز شنبه مورد ستایش قرار داده، گفت که این اقدام نگرانی گذشته را به منبع بالقوۀ همکاریی علیه تهدید مشترک ، مبدل ساخت.

دیوید کمیرون، صدراعظم برتانیه درین مورد گفت (start playing act) فقط یک سال قبل سیستم دفاع راکت موضوع منقسم کنندۀ روابط ناتو و روسیه بود. امروز همین موضوع همۀ ما را گرد هم آورده، نشان میدهد که تا هنوز با روسیه روی علایق حیاتی امنیتی همکاری کرده میتوانیم.

ولی سوال عمده که مؤثریت و بودجۀ سیستم دفاعی راکت است لاینحل باقی ماند.

XS
SM
MD
LG