لینک های دسترسی

سخنرانی وداعیه ای رئیس جمهور اوباما در تصاویر

باراک اوباما پس از هشت سال ریاست جمهوری قدرت را به دونالد ترمپ رئیس جمهور منتخب امریکا تحویل می دهد. اوباما در آخرین خطابه اش به حیث رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در ضمن اشاره به دست آوردهای هشت سال گذشته اش، در میان شور و استقبال مردم در شهر شیکاگو، جاییکه دو دهه پیش در آن به سیاست رو آورده بود، به مردم امریکا هشدار داد که بنابر انقسام موجود، دموکراسی امریکا با تهدید روبرو میباشد.
Show more

از چپ به راست، معاون رئیس جمهور جو بایدن، و خانم اش جل بایدن و همچنان بانوی اول مشل اوباما و دختر اش ملیا اوباما در حال شنیدن خطابۀ وداعیه ای رئیس جمهور اوباما.
۵

از چپ به راست، معاون رئیس جمهور جو بایدن، و خانم اش جل بایدن و همچنان بانوی اول مشل اوباما و دختر اش ملیا اوباما در حال شنیدن خطابۀ وداعیه ای رئیس جمهور اوباما.

مردم در حال شنیدن خطابۀ وداعیه ای رئیس جمهور اوباما در شهر شیکاگو.
۶

مردم در حال شنیدن خطابۀ وداعیه ای رئیس جمهور اوباما در شهر شیکاگو.

باراک اوباما در جریان آخرین خطابه اش به حیث رئیس جمهور ایالات متحده امریکا.
۷

باراک اوباما در جریان آخرین خطابه اش به حیث رئیس جمهور ایالات متحده امریکا.

بانوی نخست ایالات متحده، مشل اوباما با دختر اش ملیا اوباما در جریان آخرین سخنرانی باراک اوباما به حیث رئیس جمهور امریکا.
۸

بانوی نخست ایالات متحده، مشل اوباما با دختر اش ملیا اوباما در جریان آخرین سخنرانی باراک اوباما به حیث رئیس جمهور امریکا.

بخش های بیشتر را نشان دهید

XS
SM
MD
LG