لینک های دسترسی

سخنرانی وداعیه ای رئیس جمهور اوباما در تصاویر

باراک اوباما پس از هشت سال ریاست جمهوری قدرت را به دونالد ترمپ رئیس جمهور منتخب امریکا تحویل می دهد. اوباما در آخرین خطابه اش به حیث رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در ضمن اشاره به دست آوردهای هشت سال گذشته اش، در میان شور و استقبال مردم در شهر شیکاگو، جاییکه دو دهه پیش در آن به سیاست رو آورده بود، به مردم امریکا هشدار داد که بنابر انقسام موجود، دموکراسی امریکا با تهدید روبرو میباشد.
Show more

باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ده روز قبل از واگذاری قدرت به جانشین اش دونالد ترمپ، در خطابۀ وداعیه اش گفت که امریکا در مقایسه با سال ٢٠٠٩ که او برای بار اول منحیث رئیس جمهور انتخاب گردید، حال در یک موقف بهتر و قویتر قرار دارد.
۱

باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ده روز قبل از واگذاری قدرت به جانشین اش دونالد ترمپ، در خطابۀ وداعیه اش گفت که امریکا در مقایسه با سال ٢٠٠٩ که او برای بار اول منحیث رئیس جمهور انتخاب گردید، حال در یک موقف بهتر و قویتر قرار دارد.

باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در حال پایین آمدن از طیاره مخصوص اش در میدان هوایی بین الملیی شیکاگو.
۲

باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در حال پایین آمدن از طیاره مخصوص اش در میدان هوایی بین الملیی شیکاگو.

پوستر نصب شده در یکی از فروشگاه های شهر شیکاگو که در آن نوشته شده "رئیس جمهور اوباما تکشر"
۳

پوستر نصب شده در یکی از فروشگاه های شهر شیکاگو که در آن نوشته شده "رئیس جمهور اوباما تکشر"

باراک اوباما در جریان آخرین خطابه اش به حیث رئیس جمهور ایالات متحده امریکا.
۴

باراک اوباما در جریان آخرین خطابه اش به حیث رئیس جمهور ایالات متحده امریکا.

بخش های بیشتر را نشان دهید

XS
SM
MD
LG