لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت وحدت ملی وزرای نو معرفی می کند


غنی و عبدالله کابینه را بین هم تقسیم کرده اند
غنی و عبدالله کابینه را بین هم تقسیم کرده اند

سخنگوی رئیس جمهور افغانستان می گوید که روی تشکیل کابینه میان رئیس جمهور ورئیس اجراییه توافق صورت گرفته است.

نظیف الله سالارزی به صدای امریکا گفت که بر اساس این توافق همه اعضای کابینه جدید چهره های جدید خواهند بود.

او گفت که اعضای کابینه جدید به ولسی جرگه مرحله وار معرفی خواهند شد اما او زمان این کار را مشخص نساخت.

به گفته سالارزی، نامزد وزرای وزارت های سکتوری به اساس اصل شایسته سالاریانتخاب می شوند.

سخنگوی رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت که در کابینه جدید چهار زن نیز حضور خواهد داشت.

از ایجاد حکومت وحدت ملی بیشتر از دو ماه می گذرد و تا حال تمام اعضای کابینه سرپرست اند.

رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم تحلیف اش گفته بود که در ۴۵ روز فهرست نامزد وزیران حکومت وحدت ملی را به شورای ملی خواهد فرستاد.

روز گذشته عبدالله عبدالله رئیس اجراییه گفته بود که روی کابینه پیشرفتهای صورت گرفته است وبه زودی مردم در مورد اطلاع حاصل خواهند نمود.

هفته گذشته رئیس ولسی جرگه هشدار داد که زمان قانونی وزرای سرپرست به پایان رسیده و از این پس موجودیت آنها در وزارت خانه ها، مشروعیت قانونی ندارد.

XS
SM
MD
LG