لینک های دسترسی

Breaking News

ازدیاد فشار بین المللی بر حکومت سوریه


ازدیاد فشار بین المللی بر حکومت سوریه

سوریه با فشار روز افزون جهانی مواجه است تا سرکوبی مخالفین را ختم کند، اما فعالین می گویند خشونت در آن کشور در حال افزایش می باشد.

یک فعال سازمان ناظر حقوق بشر سوریه به صدای امریکا گفت قوای سوری 22 فعال را در حومۀ دمشق به دار آویختند و در حدود 600 نفر را دستگیر کردند.

منطقۀ رنکوس از روز یکشنبه به این طرف تحت محاصرۀ قوای حکومت قرار دارد.

در عین حال ایالات متحده و آلمان می گویند شورای امنیت ملل متحد باید علیه سرکوبی احتجاج کنندگان که توسط حکومت سوریه صورت می گیرد، پاسخ فراهم کند.

این مطالبه بعد از دریافت تحقیقات ملل متحد روی بدرفتاری های صورت می گیرد که به دستور مقامات بلند رتبۀ حکومت رئیس جمهوری بشار الاسد انجام می شود.

XS
SM
MD
LG