لینک های دسترسی

Breaking News

آغاز مراسم تحلیف وکلای شورا های ولایتی در هفته آینده


نشست خبری اداره مستقل ارگان های محلی

سید احمد خاموش، رئیس عمومی انسجام امور شورا های محلی اداره مستقل ارگان های محلی در نشست خبری امروز پنجشنبه گفت که آمادگی ها برای برگزاری مراسم تحلیف وکلای شورا های ولایتی در ١٣ ولایت گرفته شده است.

او افزود که در سایر ولایات نیز آمادگی ها تا روز چهار شنبه هفته آینده گرفته میشود.

آقای خاموش گفت که مراسم تحلیف چهار شنبه هفته آینده آغاز و این روند دو هفته را دربر خواهد گرفت.

به گفته او، مراسم تحلیف درحضور والی های هر ولایت صورت میگیرد و بعد از مراسم تحلیف شورا های ولایتی رسما کار شانرا آغاز مینمایند.

یک ثلث اعضای مشرانو جرگه را که ٣۴ تن میشوند اعضای شورا های ولایتی از ٣۴ ولایت تشکیل میدهد که از هر ولایت یک نفر به مشرانو جرگه معرفی میگردد.

رئیس عمومی انسجام امور شورا های محلی اداره مستقل ارگانهای محلی در مورد گفت که بعد از آنکه مراسم تحلیف در ٣۴ ولایت برگزار گردید، در مدت ١٥ روز روند انتخابات ومعرفی اعضای شورا های ولایتی به مشرانو جرگه از هر ولایت آغاز میگردد وبه اساس انتخابات از هر ولایت یک نفر به مشرانو جرگه معرفی میگردد.

به گفته او، شورا های ولایتی بعد از مراسم تحلیف باید درمدت ٢٠ روز هیت اداری خود را نیزانتخاب نمایند.

اما آقای خاموش،تاکید کرد که باید قبل از انتخابات شورا های ولایتی طرزالعمل جدید شورا های ولایتی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تصویب گردد.

او افزودکه کمیسیون مستقل انتخابات وعده نموده است که به زودی این طرزالعمل را تصویب مینماید.

آقای خاموش، در مورد تغییرات در قانون شورا های ولایتی گفت که در چهار سال گذشته یک سلسله خلا ها را در قانون دریافته اند که اکثر اوقات این خلا ها باعث تشنجات در ولایت ها میگردید.

او گفت که تغییراتی در قانون جدید آمده است واین قانون توسط هیت مختلط مجلسین شورای ملی نیز تصویب گردیده است.

او ابراز امید واری نمود تا رئیس جمهور کشور نیز این قانون را هر چه زودتر توشیح نماید تا اعضای شورای ولایتی جدید مطابق به این قانون کار های خود را آغاز نمایند.

رئیس عمومی انسجام امور شورا های محلی اداره مستقل ارگانهای محلی گفت که تغییر در نحوه مدیریت داخلی شورا های ولایتی یکی از مواردی است که دراین قانون رونما گردیده است.

آقای خاموش گفت که یکی از موارد که باعث اختلافات وجنجالها د رشورا های ولایتی میشد حضور وغیاب واستعفا وکشته شدن عضو شورای ولایتی ومشکلات روی کرسی فرد متوفی بود که درپهلوی این قانون یک طرزالعمل جداگانه ساخته شده و حضور وغیاب واعمال صلاحیت ها با وضاحت کامل درآن پیش بینی شده است.

XS
SM
MD
LG