لینک های دسترسی

اعمار پوهنتون زراعت در قندهار


آرشیف

این اولین پوهنتون زراعت در افغانستان است که به مصرف ۴۰ میلیون دالر کمک مالی هند در ساحۀ فارم ترنک ولایت قندهار، کار اعمار آن آغاز شده است.

حضرت میر طوطاخیل، رئیس پوهنتون ولایت قندهار می گوید که در گام نخست در این پوهنتون شش فاکولتۀ مختلف زراعت فعال شده و سپس شمار فاکولته ها به ۱۲ ارتقا خواهد کرد.

گفته شده است که محصلین تمام ولایات افغانستان در این پوهنتون به تحصیل پرداخته می توانند.

رئیس پوهنتون ولایت قندهار افزود که اعمار پوهنتون یاد شده از کمک های بلا عوض کشور هند صورت می گیرد که برای بازسازی بخش زراعت افغانستان تعهد شده بود.

آقای طوطا خیل اضافه کرد که زمین ساحه یی که پوهنتون در آن اعمار می شود برای کشت و زراعت بسیار مناسب بوده و زمینۀ بهتری را برای تحقیقات متخصصین و محصلین فراهم ساخته می تواند.

سید اصغر باشندۀ ولایت ارزگان و چند تن دیگر از کارگران این پروژه از اینکه برایشان زمینۀ کار فراهم شده بود، ابراز خرسندی می کردند.

فارم تر نک در مساحت ۴۸۰۰ جریب زمین، در سال ۱۳۴۳ به کمک مالی ایالات متحده امریکا در قندهار تأسیس شد، ولی در سالیان اخیر استفادۀ برتری از آن صورت نمی گرفت

XS
SM
MD
LG