لینک های دسترسی

پیشبینی وقوع باران های شدید بیشتر در پاکستان


پیشگویان وضع جوی در پاکستان وقوع باران های شدید را پیشبینی نموده اند. مقامات پاکستانی میگویند، حد اقل ۱۳ میلیون تن از سیلاب متأثر شده اند، سیلاب ها شمال غرب آنکشور را صدمه زده و اکنون بسوی جنوب آنکشور روان است این مصیبت هزاران تن را به ترک منازل شان مجبور ساخته است.

ندیم احمد، رئیس ادارۀ جواب گوئی به حالت اضطرار بروز جمعه گفت، در ایالت خیبر پشتون خواه و ولایات پنجاب مرکزی تقریباً ۶۵۰ هزار منزل رهایشی ویران شده است.

مقامات قبلاً بیش از ۵۰۰ هزار تن را از ایالت سند به ساحۀ محفوظی انتقال داده اند.

آفتِ سیلاب ِتقریباً دوهفته ای بیش از ۱۶۰۰ تن را هلاک نموده است. آب های ناشی از سیلاب، منازل، سرک ها و پل ها را از بین برده و تمام ارتباطات را میان ساحات قطع نموده است.

اکثریت پاکستانی ها در مورد آنچه که آنها آن را پاسخ کُند حکومت میخوانند، انتقاد نموده اند.

اکثریت مردم در پاکستان، بر تصمیم سفر آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان در جریان سیلاب ها به اروپا، نیز انتقاد نموده اند.

XS
SM
MD
LG