لینک های دسترسی

Breaking News

خشونت با مسلمانان در میانمار در کجا ریشه دارد؟


منازل آتش زده شده در قریۀ گاودو زارا در شمال ایالت رخین

میانمار برای قرن‌ها پذیرای آیین های مختلف مانند، اسلام، مسیحیت و بودایی بوده است، اما از چند سال به این سو تنش‌ها میان مسلمانان و بوداییان در آن کشور حوادثی ناگواری را در پی داشته است.

پس از رویکار آمدن دولت منتخب مردم میانمار در سال ۲۰۱۱ و تغییر فضای سیاسی پس از پنج دهه استبداد خفقان آور نظامی، سخنان تحریک‌آمیز و نفرت‌برانگیز نسبت به اقلیت مسلمان آن کشور نیز شکل آشکار به خود گرفت.

یکی از مهمترین عوامل تحریک بوداییان در برابر مسلمانان، جنبش افراطی موسوم به جنبش ۹۶۹ است که یک راهب ۴۵ سالۀ بودایی به نام "آشین ویراتو" آن را پایه‌گذاری کرد. این جنبش از سال ۲۰۱۱ به اینسو آشکارا بوداییان را بر ضد اقلیت مسلمان میانمار تحریک می‌کند.

ترکیب ۹، ۶ و ۹ در نام این جنبش، از آموزه ها و رهبانیت بودا گرفته شده است.

آشین ویراتو به این باور است که نسبت به اقلیت مسلمان میانمار از سوی جهانیان ترحم بیجا صورت گرفته و به گفتۀ وی مسلمانان روهینگیا در تلاش ایجاد تنش در میانمار استند.

باور این راهب آنهم در کشوری با اکثریت بودایی، در تضاد با اصول آیین بودیزم است، آیینی که آرامش، صلح، دوری از هیاهو، پرداختن به ریاضت و عبادت، پرهیز از خشونت و ارجگذاری به حقوق سایر انسان‌ها از اصول اساسی آن است.

آشین ویراتو، راهب تندرو بودایی
آشین ویراتو، راهب تندرو بودایی

رهبر جنبش ۹۶۹ در چندین سخنرانی که به پیمانۀ گسترده در شبکه های اجتماعی دست به دست شده است، مسلمانان را خطری برای جامعه بوداییان خوانده و گرایش پیروان بودا را به اسلام "اغفال آنان توسط مسلمانان» تفسیر کرده است.

آشین ویراتو بوداییان را به معامله نکردن با مسلمانان تشویق کرده و همواره گفته است که بوداییان نباید با مسلمانان ازدواج کنند.

ویراتو در سال ۲۰۰۳به جرم تحریک بوداییان به اعمال خشونت علیه مسلمانان بازداشت و روانه زندان شد، اما بعدها عفو و از زندان رها شد.

تصویر آشین ویراتو در مجلۀ تایمزلقب "چهره دهشت بودایی" را گرفته و شماری دیگر از رسانه‌های بین المللی به وی لقب "نسخۀ بودایی اسامه بن لادن" را داده اند.

خشونت‌های اخیر در ایالت مسلمان نشین راخین میانمار از ۲۵ اگست به اینسو سبب بیجا شدن کم از کم ۱۶۴ هزار نفر به بنگله دیش شده است.

این وضعیت سبب شده است تا آنگ سان سوچی، رهبر میانمار، برندۀ جایزۀ صلح نوبل و فعال پیشین دموکراسی، به باد انتقاد گرفته شود.

به دنبال این انتقادات، رهبر برما گفته است که در صدد بهبود زندگی اقلیت مسلمان روهینگیا است.

XS
SM
MD
LG