لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان نباید آموزش دختران را مشروط کنند – قانونگذار امریکایی


دبی دینگل، عضو دموکرات مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده می گوید که طالبان نباید آموزش دختران را در مقطع متوسطه و لیسه با هر موضوع دیگری مشروط کنند.

خانم دینگل در مصاحبه با صدای امریکا گفت: "دختران افغان باید از حقوق مشابه پسران برخوردار باشند. دختران صنوف هفتم به بالا نباید از رفتن به مکتب منع شوند و طالبان نباید این موضوع را مشروط به چیزی کنند... طالبان باید همان رفتاری را که با پسران و مردان دارند، با زنان و دختران افغان نیز داشته باشند."

در همین حال، صندوق پولی ملل متحد برای کودکان (یونیسف) گفته است که در نظر دارد تا سیستم پرداخت مستقیم پول به معلمان مکاتب افغانستان را ایجاد کند و به گفتۀ مسوولان یونیسف، این نهاد ثبت و راجستریشن معلمان تمام مکاتب دولتی افغانستان را آغاز خواهد کرد.

از سوی دیگر مقامات حکومت طالبان گفته اند که به زودی خبرهای خوبی در مورد بازگشت دختران به مکاتب اعلام خواهد شد اما از جامعه جهانی خواستار تامین مالی این روند شدند.

با اینحال، خانم دینگل از وضعیت زنان و دختران افغان زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرد و گفت: "عمیقا نگران نحوۀ برخورد طالبان با دختران و زنان افغان استم و این که آنها چه رویکردی در قبال تحصیل و کار دختران و زنان افغان خواهند داشت. نگرانی دیگر من خشونت خانگی علیه زنان افغان است که در معرض انواع خشونت ها قرار دارند؛ البته مورد آخر دشوارترین معضلی است که می توان به آن رسیدگی کرد."

این قانونگذار امریکایی همچنان به تخلیه و حفاظت از آن افغان‌هایی تاکید کرد که در دو دهۀ پسین با ایالات متحده کار کرده و به خاطر سابقۀ کاری شان با تهدید انتقامجویی طالبان مواجه اند.

شرح کامل این مصاحبه را در اینجا دنبال کنید:

XS
SM
MD
LG