لینک های دسترسی

خطرات ناشی از انفجار بم های کنار جاده برای متعلمین


کشته شدن شاگردان در یک انفجار بم کنار جاده در افغانستان، پدیدۀ تازه ای نیست. چندی پیش نیز در ننگرهار بمی بر یک عضو شورای ولایتی انفجار کرد که در آن به شاگردان مکاتب هم زیان جانی رسید. این واقعات در حالی رخ میدهد که تا چند هفتۀ دیگر، سال تعلیمی مناطق سرد سیر آغاز خواهد یافت. در رابطه با مصئونیت متعلمان، صحبت محمد کبیر حقمل، سخنگوی و رئیس نشرات وزارت معارف را در اینجا بشنوید:

XS
SM
MD
LG