لینک های دسترسی

Breaking News

رولا غنی: افغانها بیش از این جنگ را تحمل نمی‌توانند


بانوی اول افغانستان در انستیتوت صلح واشنگتن دی سی

بانوی اول افغانستان می گوید که تحمل مردم افغانستان دیگر تمام شده و آنان خواهان "صلح و زندگی عادی و قابل پیشبینی" اند.

رولا غنی که روز چهارشنبه در انستیتوت صلح مستقر در واشنگتن صحبت می کرد گفت "نداشتن امنیت، بی سرنوشتی و حملات وقفه ای نهایت خشونت بار، مردم [افغانستان] را به ستوه آورده است."

خانم غنی، با تاکید بر نقش عمدۀ زنان در ملت سازی گفت "زنان می توانند نقش قابل توجهی در آوردن صلح و کاهش خشونت ها" داشته باشند.

بانوی اول افغانستان در این نشست که در مورد "نقش زنان افغان در صلح" صحبت می کرد، تاکید ورزید که حاکمیت قانون به آهستگی در میان مردم جای پا باز می کند و تاهنوز مردم آن کشور راه درازی در پیش دارند تا "ذهنیت مردم از شکل خشونت آمیز و رویارویی، به تعامل صلح آمیز مبدل گردد".

خانم غنی، یگانه راه برای احیای صلح در جامعه افغانستان را، "تغیر مفکوره ها و فرهنگ مردم" عنوان کرد تا به گفتۀ خانم غنی، "فرهنگ جنگ و خشونت به فرهنگ مصالحه و تعامل مبدل شود."

همسر رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که مردم در عصر "ناامنی جهانی" زندگی می کنند، عصری که همه را مشوش و ناآرام ساخته و "هیچ گوشۀ جهان از حملات ناگهانی مصوون نیست."

خانم غنی، بانوی اول افغانستان و سوزان دیفیس، عضو مجلس نمایندگان امریکا
خانم غنی، بانوی اول افغانستان و سوزان دیفیس، عضو مجلس نمایندگان امریکا

خانم غنی با تاکید بر نقش زنان در جامعۀ افغانی گفت "زنان در خاتمه دادن به خشونت های روان در زندگی روزمرۀ شان نقش عمده یی" را بازی کرده می توانند.

رولاغنی افزود"در میان زنان افغان، افرادی اند که آمادۀ بحث و دخیل شدن در مسایل مختلف اند که فقط به اندک تشویق نیاز دارند".

بانوی اول افغانستان تاکید کرد که "با در کنار هم قرار گرفتن، می توانیم قویتر بوده و به موفقیت های بیشتری نایل آیم".

خانم غنی با تاکید بر "احترام متقابل میان زن و مرد" خاطر نشان کرد که همواره در ملاقات با زنان افغان، آنان را به کسب احترام در داخل خانواده تشویق کرده به آنان گفته است که "عضو فعال تر در تصمیم گیری های خانوادگی" باشند.

خانم غنی که پس از سخنرانی در یک نشست مشترک با پلوشه کاکر، کارمند ارشد در انستیتوت صلح ایالات متحده و سوزان دیفیس، عضو کانگرس ایالات متحده شرکت کرد، بر اهمیت و نقش حضور زنان افغان در جرگه ها و شورا ها تاکید ورزید.

دو اشتراک کنندۀ دیگر این نشست نیز بر تغیرات ایجاد شده در زندگی و حضور زنان در اجتماع به ویژه پس از سقوط رژیم طالبان تاکید کردند.

خانم دیفیس خاطر نشان کرد که زنان "بسیار موانع را در افغانستان شکسته" و نقش مهمی را در آوردن صلح در آن منطقه بازی کرده می توانند.

XS
SM
MD
LG