لینک های دسترسی

تلویزیون

رولا غنی: بانوان به مقامات بلند دولتی معرفی میشوند


بانوی اول افغانستان میگوید که برای عضویت درشورای عالی ستره محکمه باز هم یک خانم معرفی خواهد شد. خانم رولاغنی درمصاحبه ویژه با صدای امریکا گفت هم اکنون زنان افغانستان با آزمون های زیادی روبرو است و باید برای از میان برداشتن این چالش ها مبارزه جدی صورت بگیرد‫. این در حالیست که روبینا همدرد، مسوول شورای دادخواهی شبکه زنان افغان میگوید هما علیزی، رئیس محکمه اطفال به پست عضویت شورای عالی ستره محکمه معرفی خواهد شد که اعتماد کامل پارلمان را نیر بدست خواهد آورد.

XS
SM
MD
LG