لینک های دسترسی

مسئله مواد مخدر افغانستان در کنفرانس ماسکو


دیمتری میدفدیف ریس جمهور روسیه می گوید جامعه جهانی این مسولیت را باید بی پذیرد که علیه مواد مخدر در افغانستان مبارزه نماید. او در کنفرانس مبارزه با مواد مخدر در ماسکو گفت در این مدت هشت سال هیروین افغان در دنیا تقریباً یک میلون انسان زیر سن 35 سال از بین رفته است.

میدفدیف ، ریس جمهور در زمانی که درماسکو در کنفرانس مبارزه علیه مواد مخدر سخن می گفت از تمام جامعه جهانی خواست در مبارزه مشترک جهانی علیه مواد مخدر سهم گیرد.او در سخنان اش اشاره نمود که امروز تمام جهان از سوی کشور های تولید کننده مواد مخدر مورد تهدید قرار دارند. بخصوص کشور های مولد مواد مخدر که بیشتر اعتیاد آور و تخریب کننده هستند.

او گفت کشور افغانستان کدام منابع قوی ندارد تا علیه مواد مخدر مبارزه نماید. تنها مبارزه سازمان های بین الملی، ملل متحد ، ناتو و شرکت شنغای علیه مواد مخدر کافی نخواهند بود.

" آقای میدفدیف گفت آن سازمان ها تا هنوز نتوانسته اند نتیجه کاری که از انان توقع می رفت بر آورده سازند. او اضافه نموده گفت هر سیاست و پالیسی در مورد مواد مخدر در افغانستان باید از طرف جامعه جهانی تصویب شود. آقای میدفدیف گفت مبارزه علیه مواد مخدر که بزرکترین خطر برای جهان می باشد تنها مبارزه علیه قاچاقیچان مواد مخدر کافی نیست بلکه نیاز به مبارزه علیه مشکلات اجتماعی که مواد مخدر خلق نموده است نمود.

رهبر روسیه می گوید ریشه تمام ان مشکلات در فقر، فساد و بی عدالتی جامعه می باشد. او اضافه نموده گفت زمانی که رشد ضعیف اقتصادی با یک اداره ضیعف دولتی یکجا شود در ان وقت است که یک پدیده بوجود می آید اکثریت کارشناسان ان رابنام کشور تولید کننده مواد مخدر می خواند.

آقای میدفدیف در کنفرانس گفت در این مدت 8 سال در دنیا در نتیجه افغان هیروین تقریباً یک میلیون نفر زیر سن 35 از بین رفته اند. اداره مبارزه مواد روسیه می گوید همه ساله در کشور روسیه در اثر استفاده مواد مخدر30 هزار نفر تلف می شود.

دفترجراًم و مواد مخدر سازمان ملل متحد می گوید هیروین مرگبارترین مواد مخدر در جهان می باشد. دفترجراًم و مواد مخدر سازمان ملل متحد گزارش می دهد که امروز در جهان تجارت مواد مخدر به 65 ملیارد دالر بالغ گردیده و حدود 15 میلیون انسان معتاد اند. این دفتر گزارش می دهد که استفاده هیروین باعث بخش مرض اچ افی ایدز، تقویه گروه های جناییو شورشیان می شوند.

ملل متحد می گوید افغانستان 92 فیصد خشخاش جهان را که ماده خام تولید هیروین می باشد کشت نموده و همه ساله 35 تن مواد مخدر را به خارج صادر می نماید.

XS
SM
MD
LG