لینک های دسترسی

نشر نام اعضای جدید شبکۀ القاعده


نشر نام اعضای جدید شبکۀ القاعده

عربستان سعودی فهرست 47 مظنون القاعده را نشر نموده که در خارج بسر میبرند.

وزارت داخلۀ عربستان سعودی به روز یکشنبه اعلام نمود که فهرست 47 شهروند آن کشور را با پولیس بین المللی شریک ساخته است. وزارت داخلۀ عربستان سعودی موقیعت مظنونین را افشا نساخت، ولی فقط اعلام کرد که در خارج زندگی میکنند.

عربستان سعودی به شکل دورانی فهرست مظنونین القاعده را نشر میکند. تندروان عرب مرتبط به القاعده سلسله حملاتی را در آن کشور در جریان دهۀ گذشته راه اندازی نموده اند.

شاخه های القاعده در عربستان سعودی و یمن درین اواخر در شبه جزیرۀ عرب پدید آمده اند. گروه مستقر در یمن چندین حملۀ فرامرزی را در عربستان سعودی انجام داده اند.

XS
SM
MD
LG