لینک های دسترسی

عربستان در شرق میانه چه می خواهد؟


ملک عبدالله، شاه عربستان
عربستان سعودی در شرق میانه چه نقش داشته است و با بحرانات در منطقه چگونه برخورد میکند، در این رابطه سوالاتی زیادی مطرح نشده است.
اما یک نویسنده و پژوهشگر امریکایی می گوید که ملک عبدالله شاه عربستان سعودی در مقابل کشور های مختلف موقف مختلف را اختیار کرده و در برخی موارد واکنش های او شخصی بوده است.

تامس لپمن ژونالست و نویسندۀ کتاب " عربستان سعودی در پرتگاه – سرنوشت نامعلوم یک متحد امریکا" میگوید که ملک عبدالله با ایران مخالف است و از همین رو میخواهد که سایر کشور ها را در شرق میانه از اتحاد تهران خارج سازد.

او می افزاید که ملک عبدالله در سرکوبی مخالفین بحرین کمک کرد. با زمامداران جدید مصر قرابت نموده و شورشیان را در سوریه حمایت میکند.
"ملک عبدالله از معمر القذافی نفرت داشت و از کنار رفتنش خرسند بود. او در رابطه به بحرین موقف دیگری داشت.

موضع گیری عربستان در مقابل ایران

لپمن میگوید که عربستان معتقد بود تنش ها در بحرین در اثر مداخلۀ ایران به وجود آمده بود و بدین ملحوظ این موضوع برای آنها غیر قابل تحمل بود.

عربستان سعودی در مخالفتی که با حکومت ایران دارد، میخواهد که سوریه از فهرست متحدین ایران خارج شود.
"هدف نخستین سعودی در سوریه دور ساختن آن از ایران است. همچنان ملک عبدالله به این نظر است که حمایت بشارالاسد از حزب الله مشکل آفرین بود. و سعودی تمامی این اختلافات را در کنار هم قرار داده است، اما به نظر من، نخستین هدف شاه عربستان، ایران است."

لپمن به این باور است که عربستان سعودی میخواست سوریه را نیز تحت نفوذ خویش قرار دهد که در آن ناکام ماند.
"ملک عبدالله به گونۀ واضح و علنی تلاش کرد که سوریه را با کشور های تحت نفوذ سعودی مدغم سازد، اما این تلاش او به ناکامی گرائید. و این امر باعث نفرت انگیزی او از بشارالاسد شد."

این که آیا عربستان سعودی میخواهد نقش حل کننده را در منطقه داشته باشد یا تنها در صدد ایستادگی در مقابل ایران است، لپمن میگوید که برای سعودی ها این دو موضوع یک معنی دارد.
"آنها ایران را مایۀ بیشترین تنش ها و خود را برای مقابله با آن در لبنان، سوریه، بحرین و اطراف خلیج، مجبور میدانند."


علایق عربستان در مصر

به گفتۀ این نویسنده، علایق عربستان در مصر متفاوت بود. مقامات حکومتی بار ها از اعضای اخوان المسلمین که در مصر مورد پیگرد قانونی قرار داشتند، پذیرایی کرده و به آنها سرپناه تهیه نموده است.

این کارشناس امریکایی علاوه میکند که اعضای خانوادۀ سلطنتی سعودی هیچگاهی نخواسته است از اخوان المسلمین منحیث یک حزب سیاسی حمایت کند. زیرا آنها بدون احزاب سیاسی خویش، حزب دیگری را نمیخواهند.

او می افزاید که عربستان سعودی فقط در صدد منافع ملی خود بوده و نظر به وضعیت در هر کشور آنرا تغییر میدهد.

تردید ها پیرامون مخالفت سعودی با شیعه ها

سوالاتی مطرح میشود که آیا خانوادۀ سلطنتی سنی مذهب با مسلمانان شیعه مذهب مخالفت دارد.

تامس لپمن میگوید که حکومت سنی مذهب عربستان با مسلمانان شیعه مخالف نیست و از همین رو عربستان با حکومت نوری المالکی صدر اعظم عراق به خاطری شیعه بودن آن نه بلکه به دلیلی مخالفت دارد که به نظر آنها عراق زمینه ها را برای ایران در منطقه مساعد میسازد.
  • 16x9 Image

    محمد هاشم حبیب زاده

    محمد هاشم حبیب زاده از سال ۲۰۰۰میلادی به این سو با رسانه های مختلف منحیث گوینده، گزارشگر، نویسنده، ویراستار و عکاس ایفای وظیفه نموده و اکنون در بخش دری صدای امریکا مصروف کار است.

XS
SM
MD
LG